Hoppets Gud

Utan Guds Son finns inget hoppför denna vår värld, andligen död.Utan Guds ord kan jag ej seatt Herren Kristus är livet.Herre, du ser vår nöd,bara hos dig är liv.Herre, vi prisar ditt heliga namn.(Seth Erlandsson) ”Sällan har det varit viktigare att lyfta fram en dimension av hopp”, skrev ledaren för...

Fortsätt att läsa