Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Hebr 7:24-27 på femte söndagen i fastan. 17 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 24 Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. 25 Därför kan han också […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Luk 11:14-23 på tredje söndagen i fastan. 3 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 14 En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut, talade […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Luk 18:31-43 på fastlagssöndagen. 11 februari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över 1 Kor 1:18-25 på sexagesima. 4 februari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Apg 10:34-38 på första söndagen efter trettondedagen. 7 januari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 34 Då började Petrus tala: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, 35 utan tar emot […]

Till inlägget

Predikan i Uppsala 3:e advent

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Jes 29:17-21 på tredje söndagen i advent. 17 december 2023 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 17 Ännu en liten tid och Libanon ska förvandlas till ett bördigt fält, och det bördiga fältet ska räknas som […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Matt 21:1-9 på första söndagen i advent. 3 december 2023 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Matt 13:47-52 på domssöndagen. 26 november 2023 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt […]

Till inlägget