Predikan i Uppsala 4:e söndagen i påsktiden

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Hebr 13:8-16 på fjärde söndagen i påsktiden.

21 april 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler om mat som inte har hjälpt dem som har sysslat med sådant. 10 Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. 11 Offerdjurens blod bärs in i det allra heligaste av översteprästen som syndoffer, men kropparna bränns upp utanför lägret. 12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.
13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 14 Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. 15 Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16 Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.