Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Rom 2:1-8 på fjärde söndagen efter trefaldighet. 23 juni 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Rom 6:3-11 på första söndagen efter trefaldighet. 2 juni 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 3 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Rom 8:16-18 på söndagen före pingst. 12 maj 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Och är vi barn så är vi också […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Joh 16:5-11 på femte söndagen i påsktiden. 28 april 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Hebr 13:8-16 på fjärde söndagen i påsktiden. 21 april 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte föras bort av […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över 1 Kor 15:1-11 på andra söndagen i påsktiden. 7 april 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som […]

Till inlägget