Är du ett Guds barn? – Gudstjänst i Uppsala söndagen före pingst

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Rom 8:16-18 på söndagen före pingst.

12 maj 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.
18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.