Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över 1 Petr 2:11-20 på fjärde söndagen i påsktiden. 21 april 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 11 Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Hebr 13:8-16 på fjärde söndagen i påsktiden. 21 april 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte föras bort av […]

Till inlägget

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Joh 14:1-12 på fjärde söndagen i påsktiden. 21 april 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Fars […]

Till inlägget

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Joh 13:31-35 på fjärde söndagen i påsktiden. 30 april 2023 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 31 När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. 32 Och […]

Till inlägget

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över 1 Tess 5:1-11 på fjärde söndagen i påsktiden. 30 april 2023 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva […]

Till inlägget

Gudstjänst i Markuskyrkan – S:t Markus församling i Ljungby under ledning av Ingvar Adriansson på fjärde söndagen i påsktiden. 8 maj 2022 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Till inlägget

Webbpredikan av Stefan Sjöqvist (S:t Paulus församling i Uppsala) över Jes 54:7-10 på fjärde söndagen i påsktiden. Denna predikan var även denna söndagens Zoom-predikan. 25 april 2021 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 7 Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag […]

Till inlägget

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 16:16-22 på 4:e söndagen i påsktiden. 25 april 2021 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 16 En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se […]

Till inlägget