5:e akten av Kristi lidandes historia – Gudstjänst i Stockholm