Före lite lag eller för mycket evangelium? – Föredrag i Stockholm