Predikan i Uppsala 5:e söndagen i påsktiden

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Joh 16:5-11 på femte söndagen i påsktiden.

28 april 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.
8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9 Om synd: de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom: denna världens furste är dömd.