Program för sommarlägret på Hjälmargården

LBK 50 ÅR

– behövs en bekännelsekyrka idag?

ONSDAG 17 JULI

15.30 Damlagsmöte
17.30 Middag
19.00 Kvällsandakt (Ingvar A)
20.00 Kvällsfika

TORSDAG 18 JULI

08.00 Frukost
09.30 Morgonbön (Ingemar A)
10.00 Behöver vi predika lagen idag? (US)
11.00 Varför har kyrkan trosbekännelser? (GT)
– Parallellt barnundervisning
12.30 Lunch
15.30 Vilket privilegium att få be! (EE)
16.30 Är du salig? Perspektiv på F G Hedbergs arv (OÖ)
17.30 Middag
19.00 Aftonbön (Lars G)
Från LBK:s historia
20.00 Kvällsfika

FREDAG 19 JULI

08.00 Frukost
09.30 Morgonbön (David Å)
10.00 Dopet frälsar! (LB)
11.00 Vi äger himmelrikets nycklar (SH)
– Parallellt barnundervisning
12.30 Lunch
15.30 Nattvardens betydelse för LBK (SS)
16.30 Från Dr.Beckers undervisning (JV)
17.30 Korvgrillning
19.00 Aftonbön (David E)
Från LBK:s historia
20.00 Kvällsfika

LÖRDAG 20 JULI

08.00 Frukost
09.30 Morgonbön (Tim B)
10.00 Årsmötesförhandlingar
12.30 Lunch
15.00 50-årsfest med tårta (gratis)
16.00 Första lutherska sångboken 500 år! (TJW)
17.00 Vägen framåt? (10 min, pastorer, lekmän)
18.00 Smörgåstårta (gratis)
19.30 Musik och andakt (Titus B)
20.30 Kvällsfika

SÖNDAG 21 JULI

08.00 Frukost
11.00 Högmässa med HHN (PÖ, BE)
12.30 Lunch och avslutningLutherska Bekännelsekyrkan (LBK)

Vi tror att Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om den försoning som skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin natur är sann Gud, att han har blivit människa för vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött i vårt ställe och uppstått från de döda.

Genom tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse för våra synder och har löfte om evigt liv tillsammans med Gud. Syftet med vår kyrkas existens är att föra vidare detta glädjebudskap, och att samlas kring predikan, dop och nattvard för att växa i den tro vi fått av Gud.

Vår tro har en enda grundval, nämligen det Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv som har inspirerat de mänskliga författarna till Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa skrifter inte förstås som mänskliga produkter utan som Guds eget Ord. Bibelns Ord är den enda normen för sann kristen lära.

Vi bekänner oss till de lutherska bekännelseskrifterna samlade i Konkordieboken från år 1580, eftersom vi funnit att de helt överensstämmer med vår kyrkas enda grundval: Bibeln.

Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, där människor har tagit till sig Guds Ord och rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi är stora syndare inför Gud behöver vi Guds Ords rena och klara undervisning, där förlåtelse och upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen av Jesu försoningsverk.

Vi delar tro och kyrkogemenskap med CELC, den Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen, som består av mer än 30 kyrkor runtom i världen. Tillsammans är vi omkring en halv miljon kristna i denna internationella gemenskap, och det är vår önskan att allt fler ska dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

Våra sju församlingar i Sverige finns i Göteborg, Ljungby, Norrköping / Västerås, Stockholm, Uppsala, Vännäs och Piteå.

© 2024 Lutherska Bekännelsekyrkan | LBK. Nåden allena. Tron allena. Skriften allena.