Församlingsinformation

Vi firar gudstjänst varje söndag på Kyrkbytorget 5 i Göteborg, ovanför Kyrkbyns bibliotek.

Gudstjänsttiden är 10:00, hjärtligt välkommen!


Kontakter

Församlingsordförande

Leif Norberg
Kungsbackavägen 131
431 90 Mölndal
Mobil 0738 566 757
E-post: norberg_leif@hotmail.com

Pastor

Anders Nissen


För överföringar till församlingens bankkonto, ex. kollekt eller gåvor, använd följande placeringskonto:
Konto: 8105-9, 934680048-6
Bank:  Swedbank

Märk gärna betalningen med ändamålet.


Program

Uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterat: 2020-03-29

Mars

1   Läsegudstjänst

8   —

15   Gudstjänst

22   —

29   Läsegudstjänst

April

5   —

12  Läsegudstjänst

19   —

26   Gudstjänst kl 13:00 (OBS ändrad tid!)

Maj

3   —

10  Läsegudstjänst

17   —

24  Läsegudstjänst

31   —

Juni

7    Läsegudstjänst

14  —

21  Läsegudstjänst

28  —