Församlingsinformation

Vi firar gudstjänster på Kyrkbytorget 5 i Göteborg, ovanför Kyrkbyns bibliotek.

Gudstjänsttiden är 10:00, hjärtligt välkommen!


Kontakter

Församlingsordförande

Leif Norberg
Kungsbackavägen 131
431 90 Mölndal
Mobil 0738 566 757
E-post: Norberg_leif@hotmail.com

Pastor

Anders Nissen


För överföringar till församlingens bankkonto, ex. kollekt eller gåvor, använd följande placeringskonto:
Konto: 8105-9, 934680048-6
Bank:  Swedbank

Märk gärna betalningen med ändamålet.


Program

Uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad: 2020-11-19

November

1  Läsegudstjänst

8 Läsegudstjänst

15  —

22 Läsegudstjänst 

29  —

December

6  Läsegudstjänst

13 —

20 Gudstjänst

27  Läsegudstjänst

Januari

3 —

10  Läsegudstjänst

17 —

24 Gudstjänst

31  —