Vem är rättfärdig? – Predikan i Stockholm 11:e efter trefaldighet

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Luk 18:9-14 på elfte söndagen efter trefaldighet.

20 augusti 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse: 10 ”Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.
13 Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.”