Vem är den störste? – Predikan via Zoom 3:e advent

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Joh 3:22-33 på tredje söndagen i advent.

11 december 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

22 Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judeen, och han var med dem där en tid och döpte. 23 Även Johannes döpte, i Ainon nära Salim där det fanns gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. 24 Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse.
25 Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. 26 De gick till Johannes och sade: ”Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om – nu döper han, och alla går till honom!”
27 Johannes svarade: ”En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. 28 Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. 29 Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. 30 Han måste bli större och jag mindre.
31 Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. 32 Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. 33 Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.