Predikan i Västerås – 2:a i påsktiden

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Joh 5:1-5 på andra söndagen i påsktiden.

3:e april 2016


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

I Gamla testamentet, i Jesajaboken, bevisar Gud sanningen i sitt ord genom att förutsäga nya ting som ingen människa kunnat ana och sedan låta det gå i uppfyllelse. Avgudarna utgjorde en lockelse till avfall för Gud folk. Men för att ingen skulle säga att det var deras avgudar som skickat händelserna så påminde Gud dem om att han tidigare förutsagt precis vad folket sett gått i uppfyllelse. Och därför skulle de också tro när Gud förutsade nya ting. De skulle veta att avgudarna inte rådde över världshistorien och att de falska profeterna inte kunde förutsäga vad som skulle ske. Avgudarna är stumma och ingen falsk profet har någonsin kunnat förutsäga framtiden, och om de försökt förutsäga vad som ska komma så har det inte gått i uppfyllelse. Det är bara Gud som råder över vad som ska ske och det är bara han som kan förutsäga vad som ska ske. Dessutom ger han inte sin ära åt avgudarna, så om de falska profeterna förutsade något så såg Gud till att det inte skedde.

Gud har bevisat sanningen i sitt ord många hundratals gånger genom att förutsäga vad som ska ske och sedan låta profetian gå i uppfyllelse. Han har förutsagt stort som smått, ting som strax gått i uppfyllelse och ting som låtit vänta på sin uppfyllelse i flera hundra år. Pärlan bland alla förutsägelser är de många profetiorna om Frälsaren för alla människor. Den utlovade Frälsaren blev i Gamla testamentet på några ställen kallad den Smorde, Messias. Det är detsamma som ”Kristus” på grekiska. Och det är detta som aposteln Johannes ansluter till i vår text när han skriver: Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Det vill säga: var och en som tror att allt som är förutsagt om Messias i Gamla testamentet har gått i uppfyllelse på Jesus från Nasaret – den som tror det är född på nytt på Guds initiativ och av Guds kraft. Paulus skriver om samma sak i 1 Kor 12:3 med dessa ord: Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: ”Förbannelse över Jesus”, och att ingen kan säga ”Jesus är Herren ” annat än i kraft av den helige Ande.
 Den som tror att Jesus fullbordat allt som är förutsagt om Messias i Gamla testamentet är född på nytt av den helige Ande.

Sedan sammanfattar Johannes hur den tron förändrar våra liv. Om vi är födda på nytt av Guds kraft så älskar vi Gud. Och om vi älskar Gud så kommer vi automatiskt att också älska alla andra som är födda av honom. Om vi älskar Fadern så kommer vi också att älska hans barn. Sann tro är med andra ord alltid förbunden med kärlek. Det är som två sidor av samma mynt – det är två sidor av samma gudomliga kraft. Den som tror är född av Gud, och den som är född av Gud älskar Gud och Guds barn.

Vers 2 förklarar närmare vad det innebär att älska Gud: När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Att älska Gud innebär automatiskt att man vill hålla hans bud, att man gör Guds värderingar till sina egna, att man vill följa Guds råd, att Gud får bestämma över ens liv, att man är glad över Guds vägledning istället för att uppleva Guds bud begränsande. En sådan frivillig lydnad är möjlig för alla troende, för alla som blivit födda på nytt av den helige Ande. Evangeliet i ord och sakrament har en sådan kraft att det ger oss en ny glad lydnad för Guds bud.

Detta strider inte mot vad vi lärde oss när vi blev kristna, men det kan vara svårt att förena i vår uppfattning. För att förstå rättfärdiggörelsen genom tron var vi först tvungna att komma till insikt om vår synd och att våra gärningar inte är värda någonting för att vinna frälsning. Vi fick lära oss bekänna att vi inte hållit Guds bud. Det är något vi fortfarande bekänner varje dag: vi har inte hållit Guds bud. Vi bekänner att vi är syndare och ber att Gud ska förbarma sig över oss. Av oss själva, och av egna krafter, kan vi inte göra någonting alls av vad Gud kräver. Det Anden vill strider mot vår natur. Paulus skriver i Efesierbrevet: ni…var döda genom era överträdelser och synder. Den som är andligt död kan inte göra något gott i andliga ting, lika lite som den som är fysiskt död inte kan uträtta fysiskt arbete. Och i Romarbrevet skriver Paulus: Ingen rättfärdig finns,
 inte en enda.
 Vi fick lära oss att vi inte var något undantag. Men det är svårt för en människa att bli bekväm med att varje dag bekänna: jag är en fattig, eländig syndare som inte har något att berömma mig av inför Gud.

Och när vi kommit så långt och tagit emot frälsningens gåva genom tron, så ska vi sedan vänja sig vid tanken att vi faktiskt kan hålla Guds bud – vilken omställning. Vad som är omöjligt för en otroende människa är inte bara möjligt för en troende utan en väsentlig del av varje troende människas liv. Hos varje pånyttfödd kristen är synden förlåten, de egna fläckiga kläderna ersatta med Kristi rättfärdighets vita dräkt, syndens makt är under kontroll, vi har tagit emot den helige Ande som gåva och vårt sinne har blivit förnyat. Syftet med vår frälsning var inte bara att rädda oss från döden och helvetet utan också att helga och förnya oss så att vi börjar tänka och handla som Gud vill, så att vi blir ett folk som tjänar Gud och tackar honom.

Och här kommer nästa överraskning. Det har nu till och med blivit vår uppriktiga glädje att hålla Guds bud. Guds bud är inget glatt budskap för människor som inte tror på Kristus. Lagen väcker bara obehag och vrede när de hör vilka omöjliga krav Gud har, krav som de varken vill eller kan anpassa sig efter. Men alla som tror på Kristus älskar att höra vad Gud vill och gör det sedan med glädje. Guds lag är ingen börda. Guds bud är inte tunga krav. Kristi ok är milt och hans börda är lätt. Han försäkrar oss varje dag om att våra synder är förlåtna och våra misslyckanden kommer han inte mer ihåg. Guds nåd är varje morgon ny och han ger oss kraft att leva för honom. I Psalm 119:35 skriver psalmisten: Led mig på dina budords stig,
 jag älskar den.
 Ju mer vi lär oss om Guds vilja för våra liv, ju bättre förstår vi att Guds bud är bra för oss och leder till sann, bestående lycka. Tänk bara hur mycket bättre livet här i världen skulle vara för alla människor om alla höll Guds bud. Tänk hur bra livet vore om det inte fanns någon brottslighet, inget trots mot föräldrar, lärare eller myndigheter, inget våld, inga äktenskapsbrott, inga stölder, inget förtal och inte ens några onda begärelser.

När Johannes skriver: hans bud är inte tunga, för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro då tar han oss tillbaka till skärtorsdagens händelser och hur vi genom tron är förenade med Kristus i hans seger. Enligt Johannes 16:33 sa Jesus till sina ängsliga lärjungar på vägen ut till Getsemane: Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen. Flera timmar senare, när han led på korset, krossade han ormens huvud åt oss och gav oss sin seger. I vår text, i vers 4 och 5, skriver Johannes att var och en som är född av Gud, alltså var och en som tror att Jesus är Guds Son, besegrar världen. Genom tron på honom övervinner också vi världen.

Vad innebär det då att besegra världen? Ja,
– Det är att jubla över den förlåtelse, det hopp och det liv som vi äger i Kristus.
– Det är att förbli trogna Kristus trots världens hot eller hån.
– Det är att stå emot djävulen, för då ska han fly från oss.
– Det är att anta Guds värderingar istället för populära mänskliga värderingar.
– Det är att bruka Guds gåvor med tacksamhet utan att bli materialistiska.
– Det är att utstå lidande och smärta utan att bli förtvivlade eller bittra.
– Det är att uppstå från de döda till evigt liv på domens dag.

Vem kan övervinna världen på detta sätt? Ja, vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
 Johannes skrev mot dem som förnekade att Jesus var Guds Son. Johannes motståndare hävdade att han bara var en människa, Marias son från Nasaret. Det är lika aktuellt idag att visa att Jesus uppfyllt Gamla testamentets profetior, att han är Messias, Guds Son, vår Frälsare. Messias sanna identitet är en central del av evangeliets budskap. Utan en rätt undervisning om Kristi person går evangeliet förlorat. Och var är då vår seger? För det är bara den som tror att Jesus är Guds Son som kan besegra världen. Amen.

Låt oss be!
Jesus Kristus, du är vår Frälsare, sedan länge utlovad. På ett underbart sätt har du uppfyllt de forntida profetiorna och låtit förkunna din seger för oss. Vi tackar dig för att du vunnit seger åt oss över hela djävulens välde, synd och död. Hjälp oss förbli i ditt ord och föra det vidare rent och klart så att människor tror att du är Messias, Guds Son. Hjälp oss så att tron återspeglar sig i våra liv så att vi med glädje gör din vilja. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.