Gudstjänst i Markuskyrkan – S:t Markus församling i Ljungby under ledning av Ingvar Adriansson som predikade över 2 Mos 1:22-2:10; 1 Joh 5:6-12 och Luk 3:15-17,21-22 på första söndagen efter trettondagen. 13 januari 2019 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 2 Mos 1:22 Då befallde farao allt sitt folk: ”Alla […]

Till inlägget

Predikan i Västerås – 2:a i påsktiden

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Joh 5:1-5 på andra söndagen i påsktiden. 3:e april 2016 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen I Gamla testamentet, i Jesajaboken, bevisar Gud sanningen i sitt ord genom att förutsäga nya ting som ingen människa kunnat […]

Till inlägget