Predikan i Göteborg – Lev med Honom – Påskdagen

Predikan av John Vogt i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg över Matt 28:5-7 på påskdagen.

15:e april 2001


5 Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6 Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. 7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.”

Tänk bakåt på Job för ungefär 4.000 år sedan. Han var en from och rättsinnig man som på ett ögonblick gick från stor rikedom till hemsk fattigdom. Hans rikedom och egendom togs bort. Han deltog i en begravning som hade tio likkistor, och dessa likkistor innehöll Jobs tio barns livlösa kroppar. Job själv plågades av en hemsk hudsjukdom som idag skulle ha placerats honom på ett sjukhus intensivvårdsavdelning. Mitt i sitt lidande när alla omkring honom frestade honom att tvivla på Gud, ställde Job denna fråga: Kan en människa få liv igen som en gång dött (14:14)? Får vi hoppas på något mer, något bättre än denna världsliga livstid?

Job visste sin frågas svar. Kom ihåg hans sköna bekännelse! Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta (19:25-27). Kan en människa få liv igen som en gång dött? Job visste svaret, men många människor gör inte det. Världens klokaste människor har misslyckats att svara. Fyra hundra år före Kristus lade sig den grekiska filosofen Socrates på sin dödsbädd. Hans närmaste vänner samlades omkring honom. En av hans lärjungar steg fram och viskade i hans öra: ”Mästare, kommer vi att leva igen?” Socrates tänkte på vad han hade lärt sig under sin livstid och svarade ärligt: ”Jag hoppas, men ingen kan vara säker på det.”

Idag besvarar Gud frågorna som alla människor som någonsin har levt har ställt. Gud använde Påsken för att svara på frågor som: Kommer vi att leva igen? Får man hoppas på något bättre, något mer än denna värld erbjuder? På grund av Påsken får vi lägga åt sidan allt som gör oss osäkra och rädda och skygga och skeptiska och obeslutsamma angående hur man skulle svara på dessa frågor. Idag är det Påskdagen! Jesus, Frälsaren, lever! Och eftersom han lever, kommer ni och jag också att LEVA MED HONOM. LEV MED HONOM UTAN RÄDSLA OCH TVIVEL. LEV MED HONOM TRYGGT OCH FULLA AV LIV.

Det var tidigt på söndag morgon när kvinnorna kom fram till graven för att smörja Jesu döda kropp. Den föregående dagen hade varit Sabbaten, den judiska heliga dagen. Inget arbete tilläts på Sabbaten, inte ens vid döden. Kvinnorna frågade sig: Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad. De gick in i graven. Där fann de inte Jesus, men de såg en ung man, en ängel, som sa till dem: Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg! Ängeln fortsatte: ”Titta på de tomma linnebindlarna och duken som hade täckt hans huvud. Men det finns ingen kropp här därför att han lever. Ty han lever, och får ni sluta att vara rädda.”

Hur underbart måste ängelns ord ha låtit för dessa kvinnor som var fyllda av rädsla och tvivel. Jesus lever! Han har uppstått från de döda. Och det betyder att vi får kasta bort all rädsla. Vi får slå allt tvivel ur tankarna!

Om Jesus inte har uppstått från de döda, om han har stannat i graven, då är vår tro meningslös. Då är Jesus en uppenbar lögnare och, som Paulus säger till kyrkan i Korint, då… är ni ännu kvar i era synder (1 Kor 15: 17), och jag är ännu kvar i mina synder. Om Jesus gick till korset för att betala syndens skuld och sedan stannade i sin grav, misslyckades korsfästelsen. Då tog Jesus inte bort syndens förbannelse eller lagens last. Och jag och ni är ännu skyldiga till varje synd som vi någonsin begått. Men, fortsätter Paulus, nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade (I Kor 15:20). Här är beviset, garantien, säkerheten att Jesu offer för vår synd är acceptabelt för Gud.

Jesu uppståndelse betyder att vi nu får njuta av en återställd relation med Gud. Guds plan har helt uppfyllts. Guds rättvisa har tillfredsställts. Hans vrede har lugnats. Vi är åter vår himmelske Faders kära barn. Han älskar oss och beskyddar oss. .

Jesu uppståndelse betyder också att vi kan tro på varje löfte som Jesus gav. Jesus lovade att han kommer att uppstå och han gjorde det. Bryt ner detta tempel (dvs. min kropp), sa Jesus en gång, så skall jag resa upp det på tre dagar (Joh 2:19). Det var inte ett meddelande som Jesus hade reserverat för sina närmaste lärjungar eller för människor som kallade honom Herre. Även Jesu fiender hade hört detta påstående. Bibeln säger att efter korsfästelsen samlades översteprästerna och fariséerna hos Pilatus. De sa: Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sade, medan han ännu levde: Efter tre dagar skall jag uppstå (Mat 27:62-64). Om Jesus hade misslyckats att uppfylla detta löfte, hade sedan också alla hans andra löften varit tvivelaktiga. Men om ni har några tvivel om Guds villighet eller förmåga att uppfylla sina löften, titta på den tomma graven. Hör ängeln som säger: Han har uppstått, så som han har sagt.

Amen är hur vi översätter det grekiska ordet som betyder ”sant” eller ”det är säkert.” Det är ett ord som tryggt bekänner att vad som just har sagts är sant och absolut säkert.

Föreställ dig att Gud öppnade Himlens fönster tidigt på Påskdagen, tittade ut från det och ropade ett högt ”Amen”. Kanske skulle många människor tvivla på vad de hade hört. De skulle ifrågasätta om de faktiskt hörde det eller om de inbillade sig det. Och när ljudet var borta kunde människor alltid förneka att det hade hänt. Gud upptäckte ett högre, slutligare sätt för att ropa ”Amen” på Påskdagen. Gud använde inte ett ljud som snart skulle försvinna. Nej, han använde ett synbart, bevisligt ”Amen.” Han använde ett ”Amen” som kunde kontrolleras och prövas av de skeptiskaste i Jerusalem denna dag. Gud använde den tomma graven och de tomma orörda linnebindlarna. Ingen människa i Jerusalem kunde förneka Guds ”Amen” denna första påskdag därför att ingen kunde förneka att graven var tom. Igen kunde visa Jesu döda kropp. HAN HAR UPPSTÅTT! AMEN. Det är sant.

Har ni lagt märke till att, varje gång som Jesus träffade på en begravningsprocessions ledsnad och vemod, ändrade han om den till en fest? Dessutom gjorde han att den döda kroppen — Jairus dotter, änkans son, och hans goda vän Lasarus – uppstod och deltog i firandet!

Jesus kommer att göra samma med våra livlösa kroppar. Vår Frälsare, som besegrade döden, lovar oss att vi kommer att ha ett liv som aldrig slutar. Detta liv kommer att hålla sig inte bara många år, men för evigt. Vi kommer in i en evighet som är fylld med Himlens härlighet och glädje, en evighet som bevisar att Jesus segrade. Kan en människa få liv igen som en gång dött? Ja, genom tron på Jesus kommer han att få det!

När vi möter det smärtsammaste som livet ger, nämligen döden av en som vi älskar, har Jesus medkänsla därför att han vet hur det känns att förlora kära vänner och släktingar. Jesus tröstar oss genom sitt ord som lovar att den sista dagen kommer att bli en familjåterförening för de kristna. Till de troende som har plågats av en troende sons eller dotters död, till dem som har förlorat en fru eller man som trodde på Jesus, till dem som har förlorat en kär kristen vän, säger Jesus idag: ”Lev med det säkert hopp att en underbar sammankomst väntar på er. Lev i säkerheten som Påsken ger!”

Men det finns mer. Vi behöver inte vänta för att uppleva uppståndelsen. Påskmorgonens uppståndelse betyder att vi kommer att leva hos Jesus för evigt, men det betyder också att vi lever hos honom nu. Vi är människor som nu är Guds andliga levande folk. Gud har lovat att leva hos oss. Jesus lovade: Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut (Mat 28:20).

Det faktum att Jesus, vår Frälsare, vår Herre och vår Gud, lever hos oss ger oss tröst och kraft varje dag. Det betyder att, när vi lämnar denna byggnad idag, när vi går tillbaka till skolan, går tillbaka till våra jobb, till våra vardagliga liv, går Jesus med oss och stannar hos oss. Det betyder att, när svårigheter kommer, kan vi lita på hans hjälp. Det betyder att när vi har brister, kan vi vänta oss att han kommer att sörja för oss. Det betyder att han kommer att bevaka oss, leda oss, stärka oss och välsigna oss. Han kommer att använda samma allsmäktiga kraft som han använde för att uppstå ur graven. När vi känner oss ensamma, när vi inte kan lita på dem som vi trodde att vi kunde lita på, när våra världsliga relationer verkar att smulas sönder, fortsätter vår Frälsare att älska oss ovillkorligt.

Säkerheten att vår uppståndne Herre och Frälsare alltid är hos oss kommer att leda oss till gärningar och ge våra liv en uppgift. Lade ni märke till vad ängeln beordrade kvinnorna att göra? Han är inte här;… gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Jag är säker på att det var något som kvinnorna skulle ha gjort utan uppmaning. När vi kristna står vid den tomma graven och vet att vi, som Jesus, kommer att uppstå och leva evinnerligt, ändras allt. Våra liv ändras. Nu vill vi leva för Jesus. Nu vill vi tjäna honom. Nu vill vi återspegla hans kärlek, förlåtelse, osjälviskhet, och tålamod i våra kontakter med andra. Och förstås vill vi tala om Jesu kärlek med våra vänner, grannar och dem som vi arbetar med och umgås med. Vi talar om Jesu kärlek. Vi säger att det är underbart att vara levande med Jesus, att leva hos honom nu och att veta att vi kommer att leva hos honom för evigt.

Någon som arbetar med verktyg vet hur viktigt rätt verktyg är om vi skall arbeta säkert och framgångsrikt. Ett felaktigt valt verktyg gör att ett jobb inte bara blir svårt att avsluta, utan även farligt att göra. Många knogar har skrapats och många fingrar har skadats därför att någon använde fel slags skiftnyckel eller en skruvmejsel när han behövde ett stämjärn. Och det har blivit katastrofala resultat när någon använt en fällstol eller en toalettstol som en stege.

Många människor använder fel verktyg när de försöker att besvara livets viktigaste frågor: ”Hur kan jag vara beredd på döden utan fruktan? Hur kan jag vara säker på att jag ska vakna och se det eviga livets ljus?” Vi har det riktiga verktyget som hjälper oss. Det är det goda budskapet, evangeliet. Evangeliet är den Helige Andes mäktiga verktyg för att skapa tro i hjärtan. Evangeliet samlas i påskens tomma grav. Gud har samlats oss idag, Påskdagen 2001, för att gläds över Jesu seger över döden. Nu skickar han oss, de troende som är trygga och fulla av liv, för att leva för honom och att dela med oss av de goda nyheterna!

Om Jesus inte uppstod, är han ännu död. Och om han ännu är död, är han inte vägen. Då är han inte sanningen. Och han är förstås inte livet. Men vilken underbar dag! Idag är det Påskdagen! Graven är tom. Jesus lever idag och för evigt. Och för att han lever, lever vi också idag och för evigt!

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.