Munnens bekännelse är inte nog – Predikan i Stockholm 11:e efter trefaldighet

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Matt 21:28-32 på elfte söndagen efter trefaldighet.

Hela gudstjänsten:

28 augusti 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

28 ”Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå och arbeta i vingården i dag. 29 Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. 30 Sedan kom mannen till den andre och sade samma sak. Han svarade: Ja, herre. Men han gick inte. 31 Vem av de två gjorde faderns vilja?” De svarade: ”Den förste.”
Jesus sade till dem: ”Jag säger er sanningen: Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. 32 Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom, men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte ens senare och trodde på honom.