Livets bröd – Predikan i Stockholm på Midfastosöndagen

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Joh 6:24-35 på midfastosöndagen.

Hela gudstjänsten:

19 mars 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

25 De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?”
26 Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. 27 Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill.” 28 De frågade honom: ”Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?” 29 Jesus svarade: ”Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt.”
30 Då sade de till honom: ”Vad gör du då för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? 31 Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.” 32 Jesus sade till dem: ”Jag säger er sanningen: Det var inte Mose som gav er brödet från himlen, det är min Far som ger er det sanna brödet från himlen. 33 Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv.” 34 Då sade de till honom: ”Herre, ge oss alltid det brödet!”
35 Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.