Hos Jesus är du säker! – Familjegudstjänst i Stockholm 1:a söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm på första söndagen efter Trefaldighet. Peter Öman predikade över 2 Sam 22:2-3.

11 juni 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

HERRE, mitt bergfäste,
min borg och min räddare,
3 min Gud, min klippa
och min tillflykt,
min sköld och min frälsnings horn,
mitt värn och mitt skydd,
min frälsare som frälser mig
från våldet.