Guds Ords kraft – Predikan i Stockholm på Sexagesima

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Jes 55:10-13 på sexagesima.

Hela gudstjänsten:

12 februari 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

10 Liksom regnet och snön
faller från himlen
och inte återvänder dit
utan vattnar jorden
så att den blir fruktbar och grönskar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,
11 så ska det vara med ordet
som går ut från min mun.
Det ska inte komma tillbaka
till mig förgäves
utan att ha gjort vad jag vill
och utfört vad jag sänt det till.
12 Med glädje ska ni dra ut,
i frid ska ni föras fram.
Bergen och höjderna
ska brista ut i jubel inför er,
markens alla träd
ska klappa i händerna.
13 I stället för törnsnår
ska cypresser växa upp,
i stället för nässlor
ska myrten växa upp.
Det ska bli till ära för Herren,
ett evigt tecken
som inte ska utplånas.