Är du Guds medarbetare? – Predikan i Stockholm 6:e efter Trefaldighet

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Matt 11:28-30 på sjätte söndagen efter trefaldighet.

16 juli 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

28 Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, 30 för mitt ok är milt och min börda är lätt.”