Den ovälkomne försonaren – Gudstjänst i Stockholm 5:e i fastan

Mark 12:1-12

Predikan: