Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 26:17-30 på påskdagen. 5:e april 2015 Betydelsen av Kristi uppståndelse kan inte överskattas. Under fastan handlar texterna om Kristi förestående lidande och död för vår skull. Och det är helt rätt att Kristi offer får stå i centrum för vår uppmärksamhet. Men Kristi uppståndelse kommer […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 20:1-16 på Septuagesima. 1:a februari 2015 Jesus undervisar oss idag om en andlig sanning med hjälp av en liknelse. Det var tanken på förtjänst som föranlett denna lektion. Petrus hade sagt till Jesus: ”Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få?” […]

Till inlägget