Predikan i Norrköping – Söndagen efter jul

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 2:13-18 på söndagen efter jul. 27:e december 2015 Låt oss be! Käre Herre Jesus, lär oss att vi är trygga hos dig i en mörk och farlig värld. Du har gått före genom alla faror, ja också döden, men du har lämnat […]

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – 3:e advent

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Matt 11:11-19 på 3:e söndagen i advent. Ljudfilen innehåller endast predikan. Johannes döparen visar på var Guds rike finns och hur du kommer ditin! Sista psalmen är tämligen nyöversatt av I-L Hedin och heter i tyska orginalet ”Fröhlich soll mein Herze springen” = Jubla […]

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – Domssöndagen

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Matt 25:31-46 på domsöndagen. Det finns två videor tillgängliga; en som innehåller hela gudstjänsten och en som innehåller predikotexten och predikan (det samma gäller ljudfilen, fast med bortklippt liturgi). 22:a november 2015

Till inlägget

Predikan i Norrköping – Domssöndagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 25:31-46 på domsöndagen. 22:a november 2015 Jesus satt på Oljeberget tillsammans med sina lärjungar. Inga andra människor var där. Vid denna rofyllda stund, bara två dagar före påskhögtiden då han skulle gripas, undervisade Jesus lärjungarna om vad som skulle komma. Han gav sig tid att […]

Till inlägget

Predikan av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby över Matt 25:1-13 på söndagen före domsöndagen. 15:e november 2015 Ju mer vi närmar oss slutet på vårt kyrkoår ju mer handlar texterna om evigheten. Vi ställs inför texter som tar upp Jesu andra tillkommelse, domen och denna världens undergång. Man kan säga att det blir allvarligare och […]

Till inlägget