Predikan i Västerås – 2:a i påsktiden

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Joh 5:1-5 på andra söndagen i påsktiden. 3:e april 2016 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen I Gamla testamentet, i Jesajaboken, bevisar Gud sanningen i sitt ord genom att förutsäga nya ting som ingen människa kunnat […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 24:36-48 på första söndagen efter påsk. 1:a maj 2011 36 Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid vare med er!” 37 Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. 38 Men han […]

Till inlägget

Predikan av Lars Gunnarsson i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg över Joh 20:19-31 på första söndagen efter påsk. Predikan blev uppläst i Göteborg 23:e april 2006, men är ursprungligen från 2003. Det är två saker från vår text som jag vill stanna särskilt inför. Det är den fridshälsning som Jesus ger sina vänner och det är […]

Till inlägget

Predikan av John Vogt i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg över Joh 21:1-14 på första söndagen efter påsk (eller: ”andra söndagen i påsktiden”). 22:a april 2001 1 Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberiassjön, och det gick till så här: 2 Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från […]

Till inlägget