Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 2 Tim 3:14-4:5 på Sexagesima. 8:e februari 2015 Alla människor förändras, utvecklas och gör framsteg – till det bättre eller till det sämre. Strax före vår predikotext har Paulus talat om onda människor och bedragare som går allt längre i ondska. I motsats till en sådan […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 20:1-16 på Septuagesima. 1:a februari 2015 Jesus undervisar oss idag om en andlig sanning med hjälp av en liknelse. Det var tanken på förtjänst som föranlett denna lektion. Petrus hade sagt till Jesus: ”Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få?” […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 2 Petr 1:16-21 på Kristi förklaringsdag. 25:e januari 2015 I Uppenbarelseboken skildras Mikaels strid med draken, den gamle ormen, det är djävulen eller Satan som förleder hela världen. Draken blev nedkastad till jorden. Där förföljde han kvinnan som fött Sonen, det är den kristna kyrkan. När […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 2:41-52 på söndagen efter nyår. 4:e januari 2015 Vårt tema för dagen är ”Guds ord är till för alla”. Jesus visar med sitt exempel att Bibeln är till också för barn. Det är meningen att vi alla från vår barndom ska göra som han gjorde: […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 11:2-10 på 3:e söndagen i advent. 14:e december 2014 Matteus evangelium skrevs för människor som väl kände sin Bibel. Författaren väntar sig att läsarna ska känna igen alla anspelningar han gör till Gamla testamentets profetior om Messias. Evangelisten visar hur underbart Gamla testamentets profetior har […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 21:1-9 på 1:a advent. 30:e november 2014 Dagens evangelietext handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem och mottas av folket med jubel. Vi ska idag lära oss att han är en verklig kung, långt mäktigare än jordens mäktigaste kungar. Men så ser det inte […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 5 Mos 10:12-15 på 18:e söndagen efter trefaldighet. Inspelningen inleds med ett kort Bibelstudium över Ps 100. 19:e oktober 2014 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 5 Mos 10:12-15 12 Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Jes 12:1-6 på Tacksägelsedagen. 12:e oktober 2014 — Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jesaja 12:1-6 1 På den dagen skall du säga: ”Jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Joh 1:47-51 på Den helige Mikaels dag. 5:e oktober 2014 — Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 47 När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: ”Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget […]

Till inlägget

Predikan i Norrköping 11:e efter trefaldighet

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås av Stefan Hedkvist över Jes 1:10-20 på 11:e söndagen efter trefaldighet. 31 augusti 2014 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 10 Hör HERRENS ord, ni Sodomsfurstar, lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorrafolk! 11 Vad skall jag med era många slaktoffer […]

Till inlägget