Vad ska barnet heta?

“Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21) I vissa kulturer dröjer föräldrar flera veckor eller månader efter födelsen innan de namnger sina barn. Föräldrar tänker sig, på grund av vidskepelse och hög spädbarnsdödlighet, att...

Fortsätt att läsa