Kommentera

? Den strategiske Anden

När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. … De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: ”Vad kan det här betyda?” Apg 2:1-6,12

Vi kan säga mycket om den Helige Ande, men låt oss idag särskilt betrakta hur strategisk Anden är. Det ser vi tydligt i berättelsen om den första kristna pingstdagen.

Anden valde för det första en strategisk tidpunkt att börja. Som alltid när Gud ska välja tider för viktiga händelser i sin frälsningsplan så väljer Gud inte dessa slumpmässigt eller godtyckligt. Gud valde inte en vanlig vardag för kristenhetens födelsedag, utan en stor högtidsdag. Anden kom under skördefesten pingsthögtiden då särskilt många var samlade i Jerusalem och det var mycket liv och rörelse ute på gatorna. Anden ville att lärjungarnas budskap skulle höras av många.

Anden valde också en strategisk plats att börja. Jerusalem var självklart en naturlig plats att börja. Det var där Jesus hade lidit, dött och uppstått. Att evangeliet skulle spridas från Jerusalem var också förutsagt och befallt av Jesus: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat … Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:4,8). Men utöver att vara den naturliga och nödvändiga platsen, var det också en strategisk plats om vi tänker på Jerusalems geografiska läge med sin närhet till tre världsdelar – Asien, Afrika och Europa. Jerusalem ligger mitt i smeten. Det skulle bli betydligt krångligare för lärjungarna ifall deras startpunkt varit från en öde ö. (Eller från Kiruna.) Från Jerusalem var evangeliet inom räckhåll för många olika folkslag, via lärjungarnas spridning. Anden ville att evangeliet skulle spridas till så många som möjligt.

Anden valde rätt tid och rätt plats. En annan viktig del av den Helige Andes strategi var att komma med synliga tecken för att väcka invånarnas nyfikenhet. Andens ankomst markerades först med ett våldsamt dån som alla kunde höra. Detta gjorde att människor i Jerusalem sökte sig dit lärjungarna befann sig. När de sedan hittat dem kunde de se tungor ”som av eld” över lärjungarnas huvuden. Här måste det pågå något särskilt! Precis som när Mose fick se den brinnande busken så att han närmade sig den och började lyssna till Guds röst, var dessa tungor något som fick människor att närma sig lärjungarna och lyssna till vad de hade att säga. Och det som var ännu mer häpnadsväckande var att dessa olärda lärjungar plötsligt kunde tala på främmande språk, utan att de behövt studera dessa språk för att lära sig dem. Alla dessa tecken skulle leda åhörarna att fråga: “Vad kan det här betyda?”.

Ja, vad kan allt detta betyda? Det betyder att den Helige Ande verkligen var angelägen om att evangeliet skulle spridas till så många som möjligt. Det betyder att evangeliet är för alla människor oavsett vilket land de kommer ifrån eller vilket språk de talar. Det betyder att frälsningen genom tron på Jesus Kristus är för alla. Inte bara då, utan fortfarande. Anden vill att den nästa personen du möter ska få höra om Jesus, för ”hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta” (Apg 4:12).

Allt detta visar att Gud verkligen älskar hela världen, precis som Jesus sade (Joh 3:16).

?  Käre himmelske Fader, vi tackar dig för att du sände din Helige Ande på ett särskilt sätt till de första lärjungarna. Uppfyll även oss med Anden genom evangeliet i Ordet och Sakramenten, så att vi kan sprida det vidare till andra. Amen.


Vill du ha sådana betraktelser skickade till din inkorg varje vecka? Prenumerera på Bekännelsebrevet.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.