Kommentera

”Löftet” på rumänska

I mars 2015 hade LBKs Damlag en träff där en dag ägnades åt studier i diakoni under pastor Peter Ömans ledning. Det ledde bl.a. till en diskussion om hur vi skulle kunna hjälpa de många romska tiggarna som finns i vårt land. Finns det bättre sätt än att bara ge en slant i deras pappersmugg? Ge en lapp med ett bibelord på deras språk tillsammans med vår gåva? Några av oss prövade det. Vi skrev ut Joh 3:16 på bulgariska respektive rumänska och det verkade bli uppskattat.

Pastor John Vogt är WELS kontaktman i Bulgarien. Han har även kontakt med en man i Rumänien, Sorin, som delar vår tro och vill översätta vår kyrkas material till rumänska. När vi fick veta att han höll på med att översätta tidningen ”The Promise” (”Löftet”) till rumänska bad vi att få några för att dela ut till de romska tiggarna. John Vogt frågade hur många vi ville ha för det skulle påverka upplagens storlek! Vid sommarens läger på Hjälmargården kunde 200 exemplar av Löftet på rumänska med kontaktuppgift till Sorin fördelas bland dem som ville hjälpa till med utdelningen.

Inte många svenskar skulle ta emot Guds Ord med sådan glädje och tacksamhet som tiggarna visar när de får Promisiunea, Löftet, på sitt eget språk. Många gånger ser man dem fortfarande sitta och läsa i den om man går förbi en stund senare. Rikedom kväver Ordet, säger Jesus i förklaringen till liknelsen om såningsmannen. Det är de som tar emot Ordet som bär frukt.

I Dunavtsi i norra Bulgarien finns en församling i vår kyrkogemenskap där alla medlemmar är romer. I september i år prästvigdes Iliyan Itsov som själv är rom. Han har fått en kallelse från WELS att samordna missionsarbetet i norra Bulgarien och att tillsammans med Sorin planera gudstjänster och bibelstudier i och kring Rumäniens huvudstad Bukarest. John Vogt skriver i ett brev till Damlaget att vi har inspirerat till att dra igång projektet att nå ut med evangeliet till romerna. ”Så ni kan se att ni har haft del i att påbörja något som skulle kunna nå många människor i flera länder i Europa. Vi välkomnar era fortsatta förböner och ert stöd.” Vi får tacka Gud som har lett händelserna så här. Bara han kan genom sitt frälsningsbudskap föra människor till omvändelse och nytt liv.

Tidningen The Promise utgavs av WELS 1997 och har översatts till över 40 språk, bl.a. japanska och arabiska. Den innehåller en kort presentation av den kristna tron, ett enkelt och lättfattligt överräckande av evangeliet om Jesus Kristus till läsaren. Både den svenska och den rumänska versionen finns att tillgå gratis för den som önskar.

Birgitta Erlandsson

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.