Lämna en kommentar

Berätta att graven är tom!

”Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er.” De skyndade sig då bort från graven, under fruktan och i stor glädje, och sprang för att tala om det för hans lärjungar. (Matt. 28:6-8)

I en enkät tillfrågades folk vilka händelser de ansåg vara viktigast i världshistorien. Bland svaren fanns t.ex. uppfinningen av stål, islams inflytande, digerdöden på 1300-talet och den industriella revolutionen. Jesu Kristi födelse var med på listan, men inte på framträdande plats.

Nyheter om människor och deras uppfinningar och upptäckter är historiskt viktiga, men ingen nyhet är så viktigt som den att Jesus stod upp från de döda. Det var den nyheten som ängeln förkunnade för kvinnorna när de kom för att smörja Jesu kropp. Och han kunde bevisa sitt påstående. Han bad kvinnorna titta in i graven och se att den verkligen var tom. Sedan uppmanade han dem att berätta för lärjungarna att Kristus levde och skulle träffa dem i Galileen.

”Kom och se” och ”gå . . .och berätta” är fortfarande påskens befallningar. Det är inte möjligt för oss att kika in i den tomma graven, men vi kan titta i den heliga Skrift och se att Jesus uppstod från de döda. Från Gamla testamentets böcker med sina profetior om Herrens uppståndelse till Nya testamentets böcker som dokumenterar uppfyllelsen av dessa profetior är Skriften tydlig och klar. Jesus levde, dog och uppstod för alla människors synder, inklusive dina.

Men om Jesus levde, dog och uppstod för världens synder betyder det att världen behöver höra detta budskap. Det är där ängelns uppmaning kommer in i bilden: ”Gå . . . och berätta”. Den kristna kyrkan har inte något viktigare budskap att ge världen än att Kristus har dött och uppstått. Du har inget viktigare att berätta för dina vänner, släktingar, grannar och medarbetare än att Kristus har dött och uppstått.

När kvinnorna mötte ängeln och såg den tomma graven var det fullt förståeligt att de blev uppfyllda av både fruktan och glädje. De sprang iväg och berättade för de andra om den tomma graven. Det är ett exempel som är värt att ta efter.

Uppståndne Herre, din tomma grav fröjdar mitt hjärta. Låt mig i glädje över din frälsning finna tillfällen att berätta om dig för andra människor. Amen.

(ur Meditations)

Lämna en kommentar