Varför behövs broderskärleken? – Predikan i Uppsala 20:e efter trefaldighet

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Hebr 13:1-6 på tjugonde söndagen efter trefaldighet.

22 oktober 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 Håll syskonkärleken levande. 2 Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. 3 Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar, och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp.
4 Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. 5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. 6 Därför kan vi frimodigt säga:
Herren är min hjälpare,
jag ska inte vara rädd.
Vad kan en människa göra mig?