Vad ska vi göra med vår frihet? – Predikan i Göteborg 4:e efter trefaldighet

Predikan i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg av Anders Nissen över Rom 14:10-13 på fjärde söndagen efter trefaldighet.

10 juli 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

10 Varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar då du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. 11 Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. 12 Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.
13 Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er i stället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder.