Tacksamhet som föder lovsång – lovsång som föder tacksamhet – Predikan i Göteborg på Tacksägelsedagen

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Upp 4:6- på tacksägelsedagen.

9 oktober 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon framtill och baktill. 7 Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. 8 Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll:
”Helig, helig, helig
är Herren Gud Allsmäktig,
han som var och som är
och som kommer.”
9 Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger:
11 ”Värdig är du,
vår Herre och Gud,
att ta emot lov och ära och makt,
för du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till
och blev skapat.”