Gudstjänst i Stockholm på Tacksägelsedagen

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Luk 19:37-40 på tacksägelsedagen.

8 oktober 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

37 När han närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se: 38 ”Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!” 39 Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar!” 40 Han svarade: ”Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa.”