Så ska ni be – Predikan i Göteborg 23:e efter trefaldighet

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Matt 6:9-15 på tjugotredje söndagen efter trefaldighet.

12 november 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

9 Så ska ni be:
Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen.
11 Ge oss i dag
vårt dagliga bröd.
12 Och förlåt oss våra skulder,
så som vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse,
utan fräls oss från det onda.
14 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.