Predikan i Västerås på Jungfru Marie bebådelsedag

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 1:26-38 på Jungfru Marie bebådelsedag.

18:e mars 2018


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28 Ängeln kom in och sade till henne: “Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.” 29 Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30 Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” 34 Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35 Ängeln svarade henne: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36 Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37 Ty för Gud är ingenting omöjligt.” 38 Maria sade: “Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Herre Jesus, hjälp oss ta till oss dagens undervisning så att vi av hjärtat kan bekänna att du är Guds Son som blivit människa för att bli vår Frälsare. Amen.

Dagens evangelium handlar om hur ängeln Gabriel kom till jungfrun Maria med budskapet att hon skulle föda en son som är unik. Han är Guds Son som blev människa för att frälsa alla människor.

Evangeliet är egentligen en sammanfattning av den kristna tron och innehåller alla huvudpunkterna i läran om Kristus. Gabriel sa om barnet som skulle födas att han är ”den Högstes Son” och ”Guds Son”. Han är en evig kung i ett evigt rike. Han är en gudomlig person. Han skulle nu bli människa och födas av en jungfru. Det skulle ske genom ett gudomligt under – genom den helige Andes kraft. Gabriel förkunnar också syftet med att Guds Son skulle bli människa. Ängeln sa till Maria: Du ska ge honom namnet Jesus. Det betyder: Gud är frälsning. Guds Son blev människa för att bli vår Frälsare. Hans uppgift är att frälsa oss från våra synder.

Ängeln Gabriel blev sänd till Nasaret i Galileen, till en jungfru som var av Davids ätt och hette Maria. Maria blev förskräckt vid Gabriels hälsning men han försäkrade att hon inte behövde vara rädd eftersom hon hade funnit nåd hos Gud. Därefter framförde han sitt budskap: Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” Vem talar ängeln om? Ängeln talar om en gudomlig person som kallas den Högstes Son. Ängeln talar om en kung – men inte en vanlig jordisk kung som regerar några år och sedan är det slut med hans regim. Nej, han talar om en kung i ett evigt rike. Han ska regera över Jakobs hus, dvs. över alla troende människor, över hela Guds folk. När ängeln talar om barnet som ska födas talar han inte om en kronprins i ett mänskligt rike utan om en evig, gudomlig kung. Hans rike ska aldrig få något slut.

Det var inte en ny person som skulle bli till på samma sätt som då en människa blir till i sin mors liv. Då blir ju en ny person till som inte existerat förut. Nej, den Högstes Son, som existerar från evighet till evighet, skulle nu anta vår natur, bli människa och födas av Maria. Gabriel ger oss grundläggande kunskap om Kristus. Kristus har två naturer, den gudomliga och den mänskliga. Men han är inte två personer. Det finns inte en Kristus som är Gud och en annan Kristus som är människa. Han är en, evig, gudomlig person, den Högstes Son, som nu skulle anta mänsklig natur, förena sig med oss, bli människa och födas av jungfrun Maria.

Maria skulle bli havande och föda sin förstfödde son. Maria var av Davids ätt. Därför heter det i Romarbrevet om Guds Son att han är av Davids ätt efter sin mänskliga natur. Han fick sin mänskliga natur, sin kropp och själ, av Maria. Efter sin mänskliga natur har han en början i tiden men inget slut. Men efter sin gudomliga natur är han till av evighet, utan början och utan slut.

Jungfrun skulle bli havande utan medverkan från någon man. Det är något som aldrig hänt förut och aldrig mer kommer att hända. Vi kan inte förstå med förnuftet hur något sådant kan ske. Inte undra på att Maria ville veta hur det skulle kunna ske. Hon frågade: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Gabriel svarade: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Guds Son blev människa genom ett under av den helige Andes skapande kraft. Den första människan, Adam, blev också till genom Guds allmakt och inte på naturligt sätt.

Maria kände mycket väl till att den Högstes Son skulle födas av en jungfru. Själva saken var välkänd för henne och föremål för hennes tro. När Gabriel sa: Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, anslöt han till Jesaias profetia: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Budskapet att Frälsaren skulle födas av en jungfru var ingen nyhet för Maria. Hon väntade på att Jesajas profetia skulle gå i uppfyllelse. Hon visste att barnet som skulle födas var en gudomlig person. Nyheten var att Gud utvalt henne till att bli barnets mor.

Jesajas hade skrivit att man skulle ge barnet namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Namnet innebär att barnet ska vara en gudomlig person. Det motsvaras i ängelns budskap av att barnet ska kallas heligt och Guds Son. Men ängeln förkunnar också för Maria ett annat namn. ”Du ska ge honom namnet Jesus”. Jesus betyder ”Gud är frälsning”. Namnet Immanuel säger vem han är. Men namnet Jesus säger varför Guds Son blev människa. Guds Son blev människa för att frälsa oss in i sitt eviga kungarike. Han kom för att frälsa oss från synd och död för att vi ska leva med honom i hans eviga rike. Låt den sanningen sjunka in i ditt hjärta. Han är Guds Son som blivit människa för att frälsa oss. Därför bär han namnet Jesus. När vi hör eller läser om Jesus ska vi inte tänka något annat om honom än vad hans namn säger oss: Gud är frälsning. Vårt liv hänger på honom. Petrus säger också klart: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.

Vi hör att Guds Son skulle anta mänsklig natur genom jungfrun Maria, bli människa som vi med mänsklig kropp och själ som vår. Men det är något speciellt med hans mänskliga natur som skiljer sig från vår. Han är fri från syndens skada. Han blev inte till på naturligt sätt utan genom ett under av den helige Ande. Ängeln säger: därför ska barnet kallas heligt och Guds Son. Det är ingen skillnad mellan människor. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men det är skillnad mellan Jesus och alla andra människor. Jesus har sin mänskliga natur av jungfrun genom ett under av den helige Ande. Därför är Jesus helig och ren.

Vi behöver en sådan Frälsare. Vi behöver för det första en Frälsare som är mer än en vanlig människa. Om han bara vore en vanlig människa skulle han inte ha kunnat frälsa oss. Det heter: Sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid. Men Guds Sons blod har den kraften och det värdet att det renar oss och hela världen från all synd. Vi behöver för det andra en Frälsare som inte behövde dö för egna synder utan kunde träda i vårt ställe och dö för våra synder. Hebreerbrevets författare skriver: En sådan överstepräst var det vi behövde, helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndarna, upphöjd över alla himlar, en som inte likt andra överstepräster var dag måste bära fram offer först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Detta är huvudpunkterna i ängeln Gabriels budskap. Sex månader tidigare hade han kommit med ett glatt budskap till prästen Sakarias. Men Sakarias hade först inte trott på Gabriels ord. Sakarias otro blev till skada för honom själv – även om han kom lindrigt undan. Sakarias otro ändrade inte på vad ängeln hade sagt. Ängelns ord var Guds sanna ord som skulle gå i uppfyllelse oavsett Sakarias tro eller otro. Ängeln hade sagt till honom: Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Maria är en bättre förebild för oss än Sakarias som först inte trodde budskapet. Hon svarade ängeln: Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. På liknande sätt accepterar vi ängelns budskap när vi tror att Jesus är Guds Son som blivit människa för att frälsa oss in i sitt eviga rike. Vår tro eller otro gör inte budskapet mer eller mindre sant. Om vi inte tror det blir det till skada för oss själva. Men Jesus lovar evigt liv åt alla som tror på honom. Amen.

Låt oss be!
Vi tackar dig Guds Son som blev människa för att frälsa oss in i ditt eviga rike. Lär oss ta emot och behålla evangeliets budskap i troende hjärtan. Stärk vår tro så att vi håller Bibelns ord fastare och vissare än vårt förnuft. Bevara oss i tron så att vi får del i ditt eviga härlighetsrike. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.