Predikan i Öjebyn på Palmsöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 21:1-11 på palmsöndagen.

Observera att du själv behöver starta ljudet på facebookvideon. Klicka på högtalarsymbolen längst ner till höger i videorutan.

5 april 2020


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: “Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem.” 4 Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:
5 Säg till dottern Sion:
Se, din kung kommer till dig,
ödmjuk och ridande på en åsna,
på en arbetsåsnas föl.
6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8 Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!
10 När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: “Vem är han?” 11 Folket svarade: “Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.”

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, dig tillhör all ära. Kom till oss i ditt ord, fridens evangelium och regera i våra hjärtan så att vi lovprisar dig med allt vi gör och säger och sedan i uppståndelsen i all evighet. Amen.

Evangeliet skildrar hur Jesus rider in i Jerusalem på söndagen före sitt stora lidande. Vi ska reflektera kring några punkter som evangelisten Matteus lyfter fram i sin återgivning. Det första är att Jesus visar sin makt när han förbereder sitt intåg. Vi förstår att han är en majestätisk och mäktig kung.

Jesus befallde sina lärjungar att gå in i byn framför dem för att hämta en åsna och hennes föl som stod bundna där. Till deras heder ska sägas att de gav sig iväg och gjorde som han befallt dem. De ifrågasatte inte hur han kunde veta att det stod två åsnor bundna i byn framför dem. Och de litade på att han aldrig skulle sända dem på ett hopplöst uppdrag. De oroade sig inte för att ägaren skulle vägra släppa iväg åsnorna. De litade på att han hade fullständig kontroll över en situation som de omöjligt kunde överblicka.

Vi ska inte heller ifrågasätta Herren och hans vilja utan gärna göra och leva så som han befallt oss i sitt ord. Vi kan lita på att han vet allt. Och vi har också lärt känna honom som vår kärleksfulle Frälsare som bara vill oss väl här i livet och sedan i evighet. Han har hela bilden, vi ser bara en liten del. Han förstår allt, vi förstår bara en liten del. Han vet allt, förstår allt och älskar oss mer än någon annan och har bara goda avsikter med allt han befaller. Därför ska vi kämpa mot frestelsen att klaga när vi tänker på konsekvenserna av att lyda Guds vilja. Vi ska inte säga: ”det verkar jobbigt, det kommer att kosta mig både tid och pengar”, ”det kommer inte att göra mig populär”, ”det tar bort allt det roliga i livet”. Nej vi ska lita på Herren och hans ord mer än på vår egen bedömning. Då vi vet hans vilja då vet vi också vad som är bäst för oss. Ja, det är först när vi lär känna hans befallningar och vilja som vi vet vad som är bäst för oss.

Jesus visade att han är en majestätisk kung också på ett annat sätt. Han inte bara visste att åsnorna stod bundna i byn framför dem. Han verkade också med sin makt i ägarens hjärta så att han skickade iväg åsnorna med lärjungarna. I sin makt förberedde Jesus sin ankomst till Jerusalem. I sin makt ordnade han allt så att Sakarjas profetia skulle gå i uppfyllelse: Säg till dottern Sion:
Se, din kung kommer till dig,
ödmjuk och ridande på en åsna,
på en arbetsåsnas föl.
Han är inte bara uppfyllelsen av profetiorna. Han är samtidigt den majestätiske kung som råder över allting för att profetiorna ska gå i uppfyllelse.

Lärjungarna hade befarat att det skulle kosta honom livet att gå upp till Jerusalem. Pilgrimerna som kommit till högtiden tvivlade på att han alls skulle komma till högtiden med tanke på att översteprästerna och fariseerna hade gett order om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom. Men Jesus hade planerat sin ankomst och söndagen före sin död genomförde han sin plan att rida in i den stad vars ledare var redo att döda honom. Han hade flera gånger förutsagt att lidande, korsfästelse och död väntade honom i Jerusalem. Frivilligt, ödmjukt och samtidigt majestätiskt, kom han nu till Jerusalem för att allt han förutsagt skulle gå i uppfyllelse. Han gjorde det på ett sätt så att alla kunde förstå att han inte var ett hjälplöst offer för övermäktiga fiender. Nej, han visade att han som en majestätisk men ödmjuk kung frivilligt överlämnade sig i onda mäns händer för att med sitt offer återlösa människor av alla nationer från syndens, dödens och djävulens makt för att vi skulle leva under honom som vår himmelske kung.

Som sagt, Jesus planerade och ordnade allt för att Sakarjas profetia denna dag skulle gå i uppfyllelse. Sakarja hade profeterat: Säg till dottern Sion:
Se, din kung kommer till dig… Dottern Sion är syftar på människor. Det är Jerusalem invånare. I nya testamentet används begreppet Sion för den kristna kyrkan. ”Se, din kung” innebär att Jesus är den Kung som Gud avsett för oss. De som inte inser att Jesus är den Kung som Gud insatt för att regera över oss gör en enorm förlust, antingen det nu sker av fiendskap som många i dåtidens Jerusalem eller av likgiltighet och okunnighet som många idag. Men vi kan av profetian och dess uppfyllelse säkert veta vem som är vår himmelske kung och vi ska låta honom regera i våra hjärtan.

Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig… löd profetian. Varje ord är viktigt, så också ordet kommer. Han kommer för att göra anspråk på sitt folk. De tillhör honom, och han är deras kung. Han väntar inte tills de kommer till honom. Han väntar inte tills han först obeserverat hur de möter hans krav och villkor eller utför hans befallningar – och då är det bara de värdiga han visar sin ynnest. Nej, kommer för att låta sin nåd och sina välsignelser överflöda oavsett hur ovärdiga de är. Tanken att han kommer med nåd ligger i dessa ord ”din kung kommer till dig”. Han kommer för vårt högsta goda, vår frälsning.

Rent fysiskt kom han till folket i Jerusalem ridande på en åsna. Men fortfarande idag kommer han till sitt folk, ingen behöver hämta honom. Fråga inte i ditt hjärta: Vem ska stiga upp till himlen? – alltså för att hämta ner Kristus – eller: Vem ska stiga ner i avgrunden? – alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Nej, Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. Så skriver Paulus. Det innebär att han kommer till oss som vår himmelske kung i evangeliets glada budskap. Vår kung kommer till oss med en frälsande, livgivande verkan, då som nu: För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst skriver Paulus.

Profetian löd: Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Han kom ödmjuk. Han framträdde på det sättet därför att han valde det av fri vilja. Han som kunde tala till stormen och sjön och de lydde, han som kunde driva ut onda andar, han som kunde gå rakt igenom en mordisk hop som ville störta honom från klippan, han som kunde uppväcka döda – han avstod från att utöva sin gudomliga allmakt för att fullborda allt som var förutsagt om Messias, världens Frälsare. Jesus kom för att tala frid till hednafolken, hade Sakarja förutsagt. Det uteslöt att han utövade världslig makt och våld, som Jesus några dagar senare skulle säga till Pilatus: “Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” Pilatus sade: “Du är alltså kung?” Jesus svarade: “Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Jesus kom för att återlösa, förvärva och vinna ett folk åt sig själv genom att avstå från att utöva sin makt och ödmjukt och tålmodigt utstå lidande. När han blivit upphöjd skulle han dra alla till sig genom budskapet om hans återlösningsverk. Allt han gjorde kom ur ett hjärta fyllt av nåd och kärlek till oss syndare.

Som sagt: lärjungarna gjorde som Jesus befallt utan att ifrågasätta något och de blev strax belönade med upptäckten att det var och blev precis som Jesus förutsagt. När de kom tillbaka bredde de ut sina mantlar på åsnorna och Jesus valde fölet att rida på. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! Folket gav en god bekännelse både i ord och handling. Hosianna var ett uttryck som användes i böner med innebörden: ”jag ber: ”hjälp” eller ”fräls”. Men när det används som en lovprisning har det snarare betydelsen ”allt lov och pris till Davids son”. Davids son var ett namn för Messias. Med ord och gärning gav folket Jesus den högsta lovprisning och bekände att han var den utlovade Messias. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det är en välkomsthälsning som innebär att de erkände att han var sänd av Gud med välsignelser som övergår allt jordiskt – med himmelska andliga skatter till oss fattiga människor. Hosianna i höjden, liksom uttrycket i Herrens namn innebär att de erkände att när Jesus red in i Jerusalem på ett åsneföl så skedde det enligt Guds plan och det som Herren uppenbarat om sig själv. Jesus kom ödmjuk, ridande på en åsna, för att fullborda Guds underbara forntida frälsningsplan som omfattade hela människosläktet.

Jesu ärofulla intåg kunde ha fortsatt i triumftåg efter triumftåg om han visat och utövat sitt gudomliga majestät. Men i oändligt stor kärlek till oss valde han korsets väg för att bli vår Frälsarkung – det är just den kung som vi förlorade syndare behöver. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus, vi ser med förundran hur du kommer till Jerusalem för att offra dig själv för oss. Vi tackar dig för att du genom ditt offer har gett oss liv – ett evigt liv i din härlighets ljus. Sänd din Ande att stärka vår tro genom ditt ord så att vi tillsammans med alla troende på jorden och alla änglar kan lova ditt namn för frälsningens under. Låt varken motgång eller motstånd få lovsången att tystna. Dig tillhör äran i evighet. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.