Predikan i Norrköping – Varför vi ska be för alla – Fastlagssöndagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Tim 2:3b-7 på fastlagssöndagen.

7:e februari 2016


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Två brev finns bevarade som Paulus skrev till sin käre medarbetare Timoteus. Men det är inte mänskliga tankar vi läser utan han skrev på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp (1:1). I första kapitlet uppmanade han Timoteus att kämpa den goda kampen. Det innebar att han skulle förmana vissa att inte förkunna falska läror, ägna sig åt myter eller komma med tomt prat. Kampen mot falska lärare och läror har i alla tider varit en del av den goda kampen som vi kristna är kallade att föra. Men den goda kampen innebär också att vi lär oss hur vi ska bete oss i församlingen, i vår familj och gentemot dem som står utanför. Allt detta tar Paulus upp i sitt första brev till Timoteus. I det andra kapitlet uppmanar Paulus oss på uppdrag av Gud, vår Frälsare, att vi ska be för alla. Bön och förbön för alla hör också till den goda kampen som vi ska kämpa.

Det är gott och rätt inför Gud att vi ber för alla. Och då vår uppgift är att be för alla så förstår vi att vi har mycket att göra. Det kommer aldrig att finnas brist på människor Gud vill att vi ska be för. ”Alla” innefattar alla i församlingen, speciellt de som är sjuka och har det svårt, de gamla och barnen. Våra böner sträcker sig till hela vår kyrka och våra studenter, till våra systerkyrkor och missionärer som sprider evangeliet i andra länder, och till alla förföljda kristna. Våra böner sträcker sig till alla krigsoffer i världens oroshärdar, till dem som är på flykt och till dem som svälter och far illa. Våra böner sträcker sig till alla som vandrar i tron på Kristus och till alla som ännu lever utan Kristus och utan hopp i världen. Vi ber för vänner och för fiender. Gud vill att vi ska be för alla, så vi riskerar aldrig att bli utan förbönsämnen.

Vi har verkligen god anledning att be för alla. Paulus skriver: Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
 Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska omvända sig. Därför är det gott och rätt inför Gud att vi ber för alla.

Enligt Guds vilja blir människor frälsta genom att komma till insikt om sanningen. Ingen kan få den frälsande tron av en undervisning som kritiserar Bibeln eller lär det som är tvärt emot Bibelns undervisning. Kyrkans lärare och pastorer måste vara väl förtrogna med alla Bibelns läror och förkunna sanningen som Gud uppenbarat i sitt ord utan att lägga något till eller dra något därifrån. Alla kyrkans medlemmar är vittnen om vad Gud uppenbarat i sitt ord. Det tillhör inte ett vittnes uppgifter att fantisera eller komma med några egna påhitt. Ett vittne får svära på att bara säga sanningen, och inget annat än sanningen. Sådana vittnen vill Jesus att vi ska vara. Vi behöver inte få sista ordet, eller vinna ett argument, utan vi ska bara troget vittna om vad Jesus sagt och gjort. Detta är kyrkans uppgift till tidens slut för Jesus har sagt: gå ut i hela värden och gör alla folk till lärjungar…lär dem att hålla allt som jag har befallt er.

Att vi ska bli bevarade i sanningen och att andra ska få insikt i sanningen är också vad vi ber om i de tre första bönepunkterna i Herrens bön. Jesus har lärt oss att be: Helgat varde ditt namn, – då ber vi om att Guds ord ska läras rent och klart hos oss och av oss. Tillkomme ditt rike, – då ber vi om att Guds heliga ord ska ha framgång så att Guds rike kommer till oss och människor i vår värld. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen, – då ber vi om att Gud ska bryta djävulens alla onda planer, och att han ska styrka och bevara oss i sitt ord och tron. Dessa bönepunkter handlar om att vi och människor i vår omvärld blir frälsta genom att komma till insikt om sanningen. Då blir också Gud ärad bland oss.

Paulus fortsätter att förklara varför det är så viktigt att vi och människor i vår omvärld kommer till insikt om sanningen. Ser vi oss omkring i världen ser ett stort utbud av olika gudar och heliga skrifter som lovar frälsning till olika pris. En del har extrapris och kräver lite av oss för att bli frälsta, andra kräver mer, men alla kräver att vi ska betala med böner, offer och goda gärningar för att behaga den gud de förkunnar. Finns det då flera gudar så att vi kan välja den som erbjuder frälsning för billigaste pris? Nej, Paulus skriver: Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Det finns bara en Gud. Och det finns bara en medlare mellan oss och Gud. Det är människan Kristus Jesus, som samtidigt är sann Gud. Det finns ingen annan som kan vara medlare mellan oss och Gud. Alla andra gudar är falska gudar och deras läror är mörker och död. Bibelns frälsningslära skiljer sig från alla andra religioner, för Bibeln handlar inte om vilket pris vi ska betala för att sona våra synder utan om vilket pris medlaren Kristus Jesus betalade för att få oss fria från synd och död.

På grund av våra synder behöver vi en medlare. Synden har skilt oss från den ende Gud som finns. Hela mänskligheten är skild från den ende Gud som finns, för alla har syndat. Vad har då medlaren gjort? Ja, Han gav sig själv till lösen för alla.

En lösen syftar på betalningen som krävs för att få någon fri från fångenskap eller slaveri. Vår och alla människors slaveri under synden slutar med syndens straff som är döden. Vår och alla människors fångenskap kan bara sluta på detta enda sätt om ingenting görs. En lösen handlar om ett utbyte eller en utväxling. Fången blir fri i utbyte mot lösen. Att Jesus gav sig själv till lösen för alla innebär att han tog syndens straff i vårt ställe. Han gav sitt liv i vårt ställe. Så lösepenningen var inte silver eller guld utan vi är återlösta med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist.

För att lösen ska godtas, för att det ska bli någon utväxling, så måste medlaren vara både Gud och människa. Det påminner Paulus oss om när han skriver att medlaren är människan Jesus Kristus. Bara en människa kan träda i vårt ställe och dö den död vi förtjänat. Författaren till Hebreerbrevet förklarar det så här: När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt (Hebr 2:14ff.)

Men det var samtidigt nödvändigt för honom att vara mer än en människa, för ingen kan köpa sin broder fri
 eller ge Gud lösepenning
 för honom.
 Hans själs lösen är dyr,
 den kan inte betalas till evig tid
 (Ps 49:6f). Den lösen som hade tillräckligt värde för att köpa alla människor fria var Kristi dyrbara blod, Guds Sons blod, han som själv var utan synd som ett lamm utan fel och brist. Johannes Döparen sa när han fick se Jesus komma: Se, Guds lamm som tar bort världens synder. Genom tron på Jesus Kristus som gav sig själv till lösen för alla tar vi emot en fullkomlig och perfekt rening från alla synder.

Jesus gav sig själv till lösen för alla. Det är viktigt att vi tar den sanningen till oss. Han gav inte sig själv till lösen för några få utan för alla. ”Alla” innefattar varje man, kvinna eller barn som nu lever, har levt eller kommer att leva. Men ”alla” är inte en opersonlig människomassa. ”Alla” innefattar alla människor du känner eller har kontakt med, din make eller maka, dina barn, din familj och dina släktingar, dina vänner, varje människa du möter på stan, varje människa du arbetar tillsammans med eller träffar i arbetet eller i skolan, alla du besöker eller får besök av. Kristus har gett sig själv till lösen för alla dessa individer.

Det gör det verkligen angeläget för oss att be för alla. Vi ska be att alla ska få höra om Frälsaren som gav sig själv som lösen för alla för att de skulle komma till tro på honom. Det är det viktigaste i varje människas liv för det heter: Den som tror och blir döpt ska bli frälst men den som inte tror ska bli fördömd (Mark 16:16).

Paulus var en av dem som Gud utvalt speciellt för att förkunna den frälsande sanningen för hedningarna. Han skriver: Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne, och för detta är jag satt till förkunnare och apostel – jag talar sanning och ljuger inte – en hedningarnas lärare i tron och sanningen.
 Apostlagärningarna handlar om hur evangeliet spreds ut från Jerusalem. Det var Guds vilja att det skulle spridas till alla, eftersom det bara finns en Gud och en enda medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Från kapitel 13 handlar Apostlagärningarna om hur Paulus troget utförde sin kallelse som hedningarna lärare i tron och sanningen. Men det arbetet slutade inte med Paulus utan fortsätter till tidens slut.

När vi ber för alla människor så ber vi samtidigt att Gud ska använda oss för att människor i vår omvärld ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Missionsbefallningen: gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat, gäller inte andra utan oss. När vi tar den befallningen personligen så vet vi att Gud vill att vi ska väl ta tillvara varje tillfälle (Ef 5:16), och att vi ständigt ska vara beredda att svara var och en som ber [oss] förklara det hopp [vi] har (1 Petr 3:15). När det gäller oss som kyrka så vet vi att ingen kan kan tro på det som de inte har hört. Och ingen kan höra om ingen predikar. Och ingen kan predika om de inte blir utsända. Därför utbildar vi pastorer som kan bli sända att predika. Och i vår bön för alla så ber vi också att Gud hela tiden ska sända nya arbetare till sin skörd, att han ska värma ungdomars hjärtan så att de vill lära sig allt vad Jesus befallt för att kunna bli kallade av någon församling att förkunna Guds frälsande sanning.

Dagens predikotext innehåller en av de viktigaste minnesverserna som våra konfirmander och studenter får lära sig. De får också lära sig varför de ska lära sig denna vers. På baksidan av minneskorten får de skriva: Guds allmänna frälsningsvilja. Om de behöver bevisa att Guds goda frälsningsvilja sträcker sig till alla människor utan undantag så är det lämpligt att hänvisa till denna vers: Gud, vår Frälsare, 4 … vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
 Det är också en stor tröst för oss, speciellt i lidande och svårigheter eller då vår tro anfäktas. Vi behöver inte tvivla om Guds vilja med oss. Han vill att vi ska bli frälsta. Versen lär oss också att vi blir frälsta genom tron på sanningen som Gud uppenbarat i sitt ord. Andra religioner lär: gör så får er själ leva. Men Bibeln säger: hör så får er själ leva. Amen.

Låt oss be!
Käre Jesus, behåll oss vid allt som du har befallt oss, och bevara oss för falska läror som antingen lägger till något som inte finns i ditt ord eller drar bort något av det som du lärt oss. Väck i oss samma goda vilja mot alla människor som du har, så att vi ber för alla, och gör oss villiga att sprida din frälsande sanning till dem vi möter. Gör oss till trogna vittnen om din sanning. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.