Predikan i Norrköping – Profeterna vittnade om förlåtelsen genom Jesus – Nyårsdagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Apg 10:42-43 på nyårsdagen.

1:e januari 2017


Du Guds evige Son, som denna dag fick namnet Jesus, som betyder att du är alla människors frälsare. Ge oss kraft att detta nya år leva varje dag till ditt namns ära, för du lever och regerar med Fadern och den helige Ande, en Gud från evighet till evighet. Amen.

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Apg 10:42,43
[Jesus] befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”

Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen.

Dagens predikotext är hämtad ur Apostlagärningarna. Det är berättelsen om den första kristna kyrkan. Utan Jesu uppståndelse skulle inget av det Apostlagärningarna berättar ha hänt. Alla dessa händelser förutsätter Jesu uppståndelse.

Den första delen av boken handlar om den kristna församlingen i Jerusalem. Men med det 10:e kapitlet flyttas fokus från den judekristna församlingen till hedningarna som inlemmas i kyrkan. Vårt stycke är slutet av Petrus predikan i Cornelius hus. Cornelius var en romersk officer som trodde på Mose och profeternas budskap och han hade fått en uppenbarelse av en ängel att sända efter Petrus för att höra vad Herren befallt honom att säga. Petrus å sin sida hade fått en uppenbarelse där Gud visade honom att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. På det sättet blev han förberedd för att gå till hedningens hus och predika. Petrus öppnade sin predikan med att säga: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Det gör att förkunnelsen riktar sig också till var och en av oss.

Gud har förkunnat frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Han blev efter dopet som Johannes förkunnade smord med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Allt gjorde han offentligt inför många trovärdiga vittnen. Han blev korsfäst men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig för de vittnen Gud i förväg utvalt. Sedan sa Petrus: han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda.

Du kanske saknar något i Petrus korta historiska sammandrag av Jesu liv och verksamhet: himmelsfärden och att han blivit upphöjd till Guds högra sida. Men det är just detta som förutsätts när Petrus förkunnar att Gud utvalt honom till domare över levande och döda. Den som blivit utvald till domare över alla måste ha fått all makt i himlen och på jorden. Och nu till frågan: hur kommer han att använda sin allmakt? Hur kommer han att använda sin rätt att döma? Kommer han att använda sin makt till att samla alla levande och döda inför sig bara för att förkunna domen: ”För evigt fördömda, utan hopp om benådning eller förlåtelse.” Nej, lyssna vad Petrus säger: Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.” Det innebär att Jesus uppstått, uppstigit till himlen och sitter på Guds högra sida för att regera allt i sin nåd.

Syftet med hans nådiga regim är att få människor att se på honom och tro på honom som sin Återlösare och Frälsare och genom tron ta emot syndernas förlåtelse. I sin nåd styr och formar han våra liv för att vi ska bli bevarade som Guds barn till vår dödsstund, för att vi sedan ska kunna träda fram inför honom, domaren, utan rädsla, ja, med stor glädje över den slutliga förlossningen.

Försök tänka er in i vilken betydelse dessa ord hade för dem som först lyssnade till Petrus predikan: var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. En helt ny värld öppnade sig för dessa hedningar. De lyssnade till de ord Herren befallt Petrus att förkunna. Orden innebar att Gud ville ge full förlåtelse, liv och frälsning åt hedningarna såväl som åt judarna. Gud gör ingen skillnad på människor. Orden innebär för oss att vi ska ta till oss alla löften om nåd och förlåtelse som Gud gett genom profeterna. Löftena gavs först till Israel men gäller oss lika väl.

Jag tror att Petrus med många skriftställen bevisade vad han sa: Om [Jesus] vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. I Gamla testamentet används två ord om Guds förlåtelse, och sedan ett tredje ord som också kan användas om den förlåtelse människor ger. Ordet kippär har betydelsen av att täcka över och det används ofta i samband med offer. Förlåtelsen ges på grund av att synden är försonad. Det andra ordet som används om Guds förlåtelse har betydelsen av att sända bort. Ordet som används både om Guds och människors förlåtelse är mycket illustrativt. Det innebär att lyfta och bära bort. Vi kan se det framför oss hur syndens börda lyfts från syndarens axlar och bärs bort.

Gamla testamentet talar på många ställen om den förlåtelse som finns hos Gud. Inga andra religioner känner till en sådan full och fri förlåtelse. HERREN presenterar sig själv så här: Herren ! Herren ! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, 7 som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld,…(2 Mos 34:6,7) Och i Nehemja kan vi läsa: du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. (Nehemja 9:17) Och Daniel vittnar: hos Herren, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse. (Daniel 9:9) och i Psaltaren 130 läser vi: Om du, Herre , tillräknar synder,
Herre, vem kan då bestå?
4 Men hos dig finns förlåtelse,
för att man ska vörda dig.


Men precis som Petrus sa, profeterna förkunnade inte bara att Gud är barmhärtig och förlåter synder. De visade också grunden till att förlåtelsen kunde ges. Det fanns en objektiv förutsättning för gudomlig förlåtelse, nämligen att synden blev sonad. Mose förkunnade: Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. (3 Mos 17:11). Därför kan hebreerbrevets författare skriva: Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. (Hebr 9:22).

Profeterna visade fram emot den fullkomla förlåtelse som Messias slutligen skulle vinna.
På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet förkunnade Sakarja. Och Mika visade fram mot uppfyllelsen av alla Guds löften till fäderna med dessa ord: Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. 19 
Han skall åter förbarma sig
över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup. 20 
Du skall bevisa trofasthet
mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed
lovade våra fäder i forntidens dagar.

Messias, Herrens Tjänare, skulle genom att utge sig själv vinna en förlåtelse som rätttfärdiggör inte bara Israel utan även hedningarna. Messias skulle träda i allas vårt ställe, och ta straffet för vår synd för att vi skulle gå fria. Det är tydligt i Jesaja 53: Han var genomborrad
för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom
för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld
lade Herren på honom. 7 
Han blev misshandlad,
men han ödmjukade sig 
och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort
till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 8 
Genom våld och dom
blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort
från de levandes land, blev han plågad på grund av
mitt folks överträdelse? …Genom den vedermöda
hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar
min rättfärdige tjänare
de många rättfärdiga, och deras skulder
är det han som bär. 

På den fullkomliga syndaförlåtelse som Messias vunnit med sitt offer bygger HERREN ett nytt förbund. Jeremia visade fram emot dagar som skulle komma då Herren skulle sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus. Själva förbundsvillkoren skulle vara extremt förmånliga för oss syndare: Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder
skall jag inte mer komma ihåg sa HERREN. (Jer 31:34)

Kanske använde Petrus sådana ställen ur Skriften och många andra som bevisar att profeterna vittnade om Jesus; att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Förkunnelsen öppnade en ny värld för den romerske officeren och alla hedningar som var samlade i hans hus. De fick veta att det var Guds vilja att ge dem rika välsignelser, fullständig förlåtelse, liv och frälsning, lika väl som till judarna. Den gamle Simon i templet hade citerat Skriften när han profeterade om barnet han höll i sina armar: mina ögon har sett
 din frälsning
  som du har berett 
inför alla folk:
 ett ljus med uppenbarelse 
för hedningarna 
och härlighet
 för ditt folk Israel. Det gick nu gå i uppfyllelse när Herren gav uppenbarelsens ljus till hedningarna och började samla dem in i sin kyrka.

Och för oss blir tillämpningen den som ni redan gjort varje gång ni läst Skriften. Ni har tagit till er löftena fast profeterna predikade för ett annat folk i en annan tid. Men det är helt riktigt. Profeterna förkunnade att var och en som tror på Jesus får syndernas förlåtelse genom hans namn. Vi ska ta till oss löftena i Gamla testamentet för de gäller också oss.

Därför kan vi börja det nya året vissa om att våra synder är förlåtna därför att Jesus sonat dem. Gud har avlägsnat synderna från oss så att de är så långt från oss som öster är från väster. Jesus har lyft syndabördan från våra axlar. Vi kan frimodigt träda fram inför honom som en dag ska vara vår domare; för vi vet att han regerar över vårt liv varje dag det kommande året för att vi en dag ska kunna glädjas över den slutliga förlossningen. Amen.

Låt oss be,
Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för syndernas förlåtelse, liv och frälsning. Alla dessa himmelska välsignelser har du vunnit åt oss, och därför prisar vi ditt namn. Vi ber att du styr våra liv i dagar som kommer så att vi blir bevarade till evigt liv. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.