Predikan i Norrköping – Gud håller sina löften – 3:e advent

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 11:2-10 på 3:e söndagen i advent.

14:e december 2014


Matteus evangelium skrevs för människor som väl kände sin Bibel. Författaren väntar sig att läsarna ska känna igen alla anspelningar han gör till Gamla testamentets profetior om Messias. Evangelisten visar hur underbart Gamla testamentets profetior har gått i uppfyllelse i Jesu liv och verksamhet. Vi får idag lära oss att Gud är trofast som uppfyllt sina löften om Frälsaren.

Vi får också lära oss att inte bli lurade av våra egna förutfattade meningar. Johannes lärjungar verkade ha förutfattade meningar om Frälsaren som skulle framträda efter Johannes. Deras egna förväntningar gjorde dem tveksamma inför Jesus. Det var säkert plågsamt för Johannes att upptäcka att hans lärjungar dröjde sig kvar hos honom istället för att följa Jesus, som han hänvisat dem till. Johannes hade ju pekat på Jesus och visat alla till honom. Ändå tvekade hans lärjungar att börja följa Jesus. Men det är en fara också för oss att vi blir lurade av våra egna förutfattade meningar. Många har tagit anstöt av Jesus därför att han inte motsvarat deras förväntningar. De ord vi särskilt ska lägga på minnet från dagens text är Jesu ord till Johannes lärjungar: ”Salig är den som inte tar anstöt av mig.”

Johannes Döparen var satt i fängelse och där fick han rapport om Kristi gärningar. Då sände han bud med sina lärjungar att fråga Jesus: ”Är du den som skulle komma eller ska vi vänta någon annan”. Hade Johannes börjat tvivla eller sände han iväg sina lärjungarna för att de skulle förstå att Jesus var den rätte?

Det är möjligt att Johannes börjat tvivla där i fängelset trots att han sett Anden sänka sig ned från himmelen över Jesus vid hans dop och trots att han hört Faderns röst från himmelen. Johannes var ingen övermänniska och kunde som vi bli anfäktad av tvivel – fängelsevistelsen plågade honom säkert också. Men jag tror att Johannes Döparen sände sina lärjungar till Jesus för deras egen skull. De behövde antagligen en knuff i rätt riktning.

Johannes Döparen hade avslöjat människors synder och straffat dem med lagen. Men han hade också hänvisat alla syndare till Jesus som Guds offerlamm som tar bort synderna. Men Johannes förkunnelse hade ändå främst varit att straffa synden och på det sättet bereda vägen för Kristus och hans förkunnelse av nåd och syndernas förlåtelse. Johannes hade predikat: redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nedhugget och kastat i elden.

Johannes lärjungar hade tidigare ställt sig tveksamma inför Jesu milda framtoning. De hade undrat varför hans lärjungar inte fastade. Kanske hade de väntat en eldigare person som skulle svinga yxan som Johannes predikat om. Kanske hade de väntat någon som var ännu strängare än Johannes Döparen. Kanske tyckte de att Jesus lite för fritt spred budskapet om syndernas förlåtelse till alla människor. Kanske hade de glömt att Johannes visat dem till Jesus, pekat på honom och sagt : Se Guds lamm som tar bort världens synder och jag har sett det och vittnat att han är Guds Son.

Johannes Döparen ville att hans lärjungar skulle ta emot och följa Jesus. Tidigare vid ett tillfälle hade hans lärjungar kommit till honom och ställt sig frågande sedan de sett att Jesus börjat döpa. De hade frågat : Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom. 27 Johannes svarade: Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. 28 Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. 29 Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän, som står där och hör honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. 30 Han måste bli större och jag mindre.

Johannes hade förberett sina lärjungar för att de skulle ta emot Jesus, höra honom och lära av honom. Ändå tvekade de. Jag tror att Johannes sände sina lärjungar att fråga Jesus om han var den rätte, för att än en gång bekräfta för dem att Jesus var Messias som skulle komma.

Hur som helst – det var när Johannes i fängelset fick höra talas om Kristi gärningar han sände bud med sina lärjungar att fråga honom: Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig.

Johannes lärjungar kände väl till vad som stod i Gamla testamentet. De uppfattade säkert att Jesus anspelade på profetian i Jesaja 35. Där heter det: Var frimodiga och frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då ska den lame hoppa som en hjort, och den stummes tunga ska jubla.

Jesus uppfyllde Gamla testamentets profetior. Han kom med Guds hämnd och vedergällning som profetian talat om. Men inte på det sätt människor förväntat sig. Guds Son kom kom för att göra slut på djävulens gärningar – inte för att upprätta ett jordiskt rike. Guds hämnd innebar samtidigt frälsning för Guds folk. Johannes lärjungar kunde själva se och höra tecknen på att profetian gick i uppfyllelse. De kunde se hur blinda fick sin syn, lama gick och döva hörde. Det hörde också till profetians uppfyllelse. Johannes lärjungar skulle pröva vad de såg och hörde utifrån Skriftens förutsägelser. Då skulle de förstå att Jesus var uppfyllelsen av de löften Gud gett sitt folk under Gamla testamentets tid.

Salig är den som inte tar anstöt av Jesus. Det finns risk att människor tar anstöt av Jesus då hans gärningar inte motsvarar vad de förväntat. Vi har alla förväntningar på hur Gud ska handla och bör handla. Men istället för att ha en massa åsikter om hur Gud borde handla, styra världen eller våra liv, borde vi lära oss bli motagare av allt Gud säger och gör. Gud gör allt till vårt bästa för att frälsa oss, precis som profetian löd. Därför ska vi ta emot både gott och ont från honom och veta att han gör allt så att det blir till vår frälsning – även om det inte går som vi själva har önskat.

När Jesus sänt iväg Johannes lärjungar med orden: Salig är den som inte tar anstöt av mig – började Jesus tala till folket om Johannes: Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? 8 Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. 9 Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er: Han är ännu mer än en profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig.

Jesus bekräftar Johannes Döparens predikan inför alla. Johannes Döparens verksamhet var förutsagd lång i förväg. Hans predikan om bättring är en nödvändig förberedelse för att ta emot Messias och hans evangelium om syndernas förlåtelse. Det är bara syndare som har behov av syndernas förlåtelse. Jesus bekräftar också att Gud är trofast som uppfyllt sina löften till fäderna. Jesus bekräftar också att han själv är den utlovade Messias som Johannes var sänd att bereda vägen för.

Det var många som gått ut i öknen för att se Johannes men inte lika många som lyssnat till honom och gjort bättring. Det var människors förutfattade meningar som la hinder i vägen för dem. De som väntat sig en populär förkunnare som framförde tankar som låg i tiden blev besvikna. Han var inget strå som vajade för vinden. Johannes kanske inte motsvarade folks förväntningar ändå var han något speciellt. Han var mer än en profet. Han var förutsagd i GT och hans uppgift var att förbereda folket för Messias ankomst med sin förkunnelse och verksamhet. De som lyssnade till honom var beredda att ta emot Messias som sedan länge varit utlovad till Guds folk.

Av detta lär vi oss att se upp med våra egna förväntningar. Vi ska passa oss så att inte våra förväntningar gör oss besvikna så att vi förlorar evangeliet. Istället ska vi lära oss av dagens text att Gud använder en människa – Johannes döparen att bereda väg för Kristus. Men Johannes inte motsvarade människors förväntningar. Vi ser också hur Guds Son utförde sitt verk – fast han inte motsvarade förväntningarna som Johannes lärjungar hade. Salig är den som inte tar anstöt av Jesus.

Av detta lär vi oss att inte föreskriva Gud något utan istället lita på honom. Han gör allt till vårt bästa och till vår frälsning även om det inte sker som vi förväntat oss. Gud har inte lovat att infria alla våra förväntningar på livet men han har lovat att uppfylla sina löften. Vi hör hur Gud uppfyllt sitt löfte om hämnd över Guds fiender och frälsning för Guds folk. Han kanske inte kommer att handla med oss som vi förväntar oss men han kommer helt säkert att uppfylla sina löften. Han har inte lovat att ge oss allt vi önskar men han har lovat ge oss den frälsande tron genom sitt ord, bevara oss och slutligen frälsa oss till sitt rike.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, lär oss att lägga bort allt som kan hindra oss från att ta emot ditt frälsande evangelium – i synnerhet ogrundade förväntningar. Du handlar med oss på ett sätt som övergår vårt förstånd. Vi tackar dig för att du handlar med oss efter din nåd och godhet enligt dina trofasta löften. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.