Predikan i Norrköping – Domssöndagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 25:31-46 på domsöndagen.

22:a november 2015


Jesus satt på Oljeberget tillsammans med sina lärjungar. Inga andra människor var där. Vid denna rofyllda stund, bara två dagar före påskhögtiden då han skulle gripas, undervisade Jesus lärjungarna om vad som skulle komma. Han gav sig tid att noggrant undervisa dem. Han talade länge till dem. Han förutsade allt det som skulle ske i världshistorien som tecken på tidens slut. I den del som är vår predikotext förutsäger Jesus vad vi ska få se, höra och erfara när han sätter sig på sin härlighets tron för att döma alla människor.

Jesus ska komma i sin härlighet med alla sina änglar. Han ska sätta sig på sin härlighets tron. Alla folk ska samlas inför honom. Detta blir den största människoskara som någonsin skådats i hela universums historia och den största skara som någonsin ska skådas i evighet.

Jesus har förutsagt att när han kommer så ska alla som är i gravarna höra hans röst och gå ut ur dem. I Uppenbarelseboken läser vi att havet gav igen de döda som fanns i det och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Då Jesus kommer ska inte bara alla som då lever samlas inför honom utan också alla döda ska uppstå och samlas inför honom. Tänk på att det funnits en mängd människor i den tidigare världen som gick under i den stora floden. Havet ska ge ingen alla dessa. Alla som levt på jorden ska uppstå och samlas inför honom. Det handlar om en oerhört stor skara människor.

Stora människoskaror brukar innebära kaos och oordning. Vid stora sportevenemang har myndigheterna svårigheter att upprätthålla ordningen och få kommunikationerna att fungera. Den skara människor som ska samlas inför Kristus är ojämförligt mycket större. Men Jesus ska helt lugnt sitta på sin härlighets tron och ha fullständig kontroll över hela denna människomassa. Han liknar sin dom med hur en herde skiljer fåren från getterna. Han ska med fullständig kontroll skilja människorna åt utan oordning och utan att det begås ett enda misstag i något enskilt fall. Det blir inte några långa rättegångar och undersökningar utan allt sker snabbt och med fullkomligt precision av den som känner varje människas hjärta bättre än vi själva gör. Det ska ske lika enkelt som en herde skiljer får från getter. Detta visar något av vad det innebär när Jesus säger: Jag har alla makt i himmelen och på jorden. Så här långt har Jesus beskrivit vad vi ska få se på den dagen.

Sedan återger Jesus vad alla ska få höra. Jesus anger skälen för att domen utfaller som den gör. Domen är en uppföljning av några sanningar som Jesus undervisat om medan han vandrade på jorden.

Jesus hade undervisat sina lärjungar och sagt: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. (Johannes 15:5) Detta innebär att det endast är den som genom tron är förbunden med Kristus som kan göra gärningar som är goda inför Gud. Det är trons frukter.

Jesus hade också sagt: Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig… Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han ska inte gå miste om sin lön.” (Matteus 10:40,42) Hebreerbrevets författare skriver också: Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. (Hebreérbrevet 6:10) Det handlar i domen inte om en människas gärningar i sig och hur de sett ut utan om motivet till gärningarna. De troende har visar sin kärlek till Kristus genom att tjäna de heliga. Denna kärlek till Kristus finns endast hos den som själv är förbunden med Kristus genom tron. Kärleksgärningarna mot andra kristna är en frukt av tron på Kristus.

Domen återspeglar ytterligare en sanning Jesus undervisat om. Han har sagt: Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. (Matteus 12:30) Det finns ingen neutral mark mellan de två grupperna människor som ställs till höger och till vänster. Antingen har en människa tagit emot Kristus i tron och tjänat honom i sitt liv eller då har hon avvisat Kristus och motverkat Guds rike. Något annat alternativ finns inte.

Jesus nämner alla de goda gärningar som de troende gjort som bevis på deras kärlek till honom. Det är betecknande att Jesus inte ska nämna några synder när han talar till dem han ställt på sin högra sida. Hur kan det komma sig? Synden är ju en daglig plåga i alla kristnas liv. Varje dag måste vi summera upp vad vi gjort och be: ”förlåt oss våra skulder”. Synden som i så hög grad är närvarande i våra liv och som är oss till så stor daglig sorg, varför nämns den inte?

Detta är uppfyllelsen av Guds löfte i evangeliet. För Kristi skull har Gud lovat att låta våra överträdelser vara så långt från oss som öster är från väster. Detta löfte har Gud redan uppfyllt när han tog bort våra synder genom Kristi offer. Detta blir ytterligare bekräftat på domens dag. Kristus är Guds rena offerlamm som tagit bort världens synder. De är förlåtna, utstrukna och kastade i havets djup. De finns inte mer och ska aldrig i evighet kunna nämnas för att anklaga oss inför Gud.

Vi blir också överraskade av vad Jesus säger om de människor som han ställt på sin vänstra sida. Inte heller här kommer han med någon lista över verksynder som de begått, även om han hade kunnat göra det. På jorden har otroende människor i alla tider utfört en mängd skändligheter och våldshandlingar som var för sig förtjänar helvetets straff. Ja, Jesus har till och med sagt: för varje onyttigt ord som människor talar, ska de stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas.” (Matteus 12:36-37) Allt detta hade kunnat nämnas eftersom de genom sin otro avvisat syndernas förlåtelse och därför står utan förlåtelse. Men inget av detta blir dock nämnt. Det enda Jesus nämner är gärningar som de inte gjort, alltså underlåtenhetssynder. Dessa underlåtenhetssynder är ett bevis på att de inte tjänat honom med sina liv. Vad de än gjort i sina liv så har de i alla fall inte gjort något för Kristus.

De gärningar Jesus nämner, som de underlåtit att göra, är främst av humanitär karaktär. Det handlar om att ge vatten till törstiga, kläder till dem som saknar och att besöka sjuka och fängslade. Även om de inte tror på Kristus så strävar ju ändå många människor efter att förbättra levnadsförhållandena för andra just genom att göra humanitärt arbete som liknar det Jesus beskriver. Hur kan Jesus säga att hela den grupp som står till vänster har underlåtit att göra detta?

Återigen är det inte gärningarna i sig som är det viktiga utan motivet till gärningarna. Gärningarna är ett bevis på vad som finns i hjärtat. Även om otroende människor utför humanitärt arbete som har en viktig social funktion så är dessa gärningar inte ett bevis på deras kärlek till Kristus och inte en frukt av tron. De har inte tagit emot Kristus och de är därför varken med honom eller neutrala gentemot Kristus utan emot honom. Jesus har ju sagt: Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

När Jesus visar på deras underlåtenhet så ska de som står till vänster börja argumentera: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Underförstått är att om de bara fått veta när de kunde ha gjort dessa gärningar så skulle de naturligtvis ha gjort dem. Och de menar dessutom att de skulle ha kunnat göra allt Kristus säger utan tron på honom. Så enkelt är det inte. Varje god gärning inför Gud förutsätter ett troende hjärta. Jesus säger i Joh 15: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Även om människor utför aldrig så mycket humanitärt arbete så är dessa gärningar, så länge de saknar tron, inte en frukt av tron och inte en god gärning inför Gud. Det rätta motivet till gärningarna saknas, nämligen kärleken till Kristus. Genomgående lär oss bibeln att det bara finns ett enda riktigt motiv till en människas gärningar om de ska räknas som goda gärningar inför Gud. Det är därför vi lär oss upprepa detta i förklaringen till varje bud i katekesen: ”Vi ska frukta och älska Gud så att…osv.” Det främsta budet i lagen är också att vi ska älska Gud över allting. Denna kärlek till Gud har sin början i tron och kan inte finnas hos den som förkastar Guds ord och Guds frälsning.

Jesus ska på domens dag svara dem som står på hans vänstra sida: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Vilka i hela världen är det som gör gott mot dem som tror på Kristus bara därför att de är lärjungar? Ja, det är andra troende människor. Varför gör de detta? De gör det för Kristi skull och visar därmed sin kärlek till Kristus. Denna kärlek är en frukt av tron på Kristus. På detta sätt kommer kärlekens gärningar mot troende att på domens dag bevisa vilka som äger tron på Kristus respektive vilka som står honom emot. Kärlekens gärningar kommer också att bevisa Guds rättfärdighet i hans domslut.

Jesu återgivning av vad som ska ske på domens dag avslutas med en skildring av vad alla i denna stora människomassa sedan ska få erfara – antingen det ena eller det andra. Jesus säger: Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matteus 25:46) Tidernas största människomassa ska skiljas åt och aldrig i evighet ses tillsammans igen. Vårt liv här på jorden är bara början på en evig existens. Även om vårt liv blir långt så utgör det bara en mikroskopisk del av vår totala existens. Vi kan ibland bli otåliga och tycka att tiden känns lång, särskilt de stunder vi har det svårt på olika sätt. Då har vi ändå ingen erfarenhet av vad evigheten innebär. En människas eviga existens kommer att bestå i antingen evigt straff borta från Gud eller i evigt liv i Guds gemenskap. Det som är absolut avgörande för hur vår eviga tillvaro kommer att se ut är vårt förhållande till Jesus här i livet. Jesus säger: Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. (Joh 3:17-18)

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, kom snart i din härlighet. Hjälp oss att ta vara på den tid du ger oss så att vi växer till i tron på dig. Helga oss så att vi växer till i kärleken till dig och alla heliga så att vi är rena och fläckfria på din dag. Använd oss i arbetet för ditt rike så att människor genom vår tjänst förs till tro och blir frälsta undan evigt straff. Det är ju din vilja att ingen enda ska gå förlorad utan att alla ska omvända sig och bli frälsta. Hör vår bön. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.