Predikan i Göteborg – En som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd

Predikan av John Vogt i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg över Matt 4:1-11.

4:e mars 2001
Okänd dag i kyrkoåret


1 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” 4 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”
5 Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön 6 och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.”7 Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud.”
8 Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, 9 och han sade till honom: ”Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” 10 Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”
11 Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom.

Det finns många saker i livet angående vilka det aldrig råder något tvivel. Innan de börjar, vet man hur de kommer att sluta. Innan sommaren börjar, till exempel, vet vi att en vinter till följer. Det finns inget tvivel angående kyrkoårets årstid som vi nyss har börjat. För de kristna är det inget mystiskt med Fastan. Vi vet att Fastan kommer att sluta på Långfredagen när Jesus dör. Sedan vet vi att vi kommer att glädja oss på Påsken eftersom Jesus segerrikt återuppstår ur graven.

Eftersom vi tror på Jesus Kristus och vet vad han gjorde på Långfredagen och Påsken, vet vi också några saker om oss själva. När varje dag börjar, vet vi att frestelser att synda med tanker, ord och gärningar kommer att komma, och vi vet att varje dag kommer vi att falla och synda. Men vi är också säkra på att det finns förlåtelse för alla våra synder därför att Jesus har betalat vår skuld och utstått vår bestraffning. När varje dag börjar, känner vi att vi är en dag närmare vår dödsdag. Men vi är säkra på att Jesus kommer att uppväcka våra kroppar från de döda och, när vi står framför Gud på Domedagen, kommer vi att dömas rättfärdiga eftersom Jesu rättfärdighet krediteras till vårt konto. När varje dag börjar, känner vi att Satan kommer att försöka att avleda vår uppmärksamhet från att tjäna Gud. Men vi är också säkra på att den Helige Ande som bor i oss kommer att hjälpa oss att kämpa mot Satans frestelser och att leva mer och mer som Guds barn.

Idag tittar vi på en händelse som visar att från Jesu offentliga gärnings början var det inget tvivel om hans uppdrags framgångsrika resultat. Vi kommer att se En som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Vi kommer att lära av honom hur man motstår FRESTELSEN ATT TVIVLA PÅ GUDS OMSORG, FRESTELSEN ATT MISSBRUKA GUDS LÖFTEN, och FRESTELSEN ATT TA DEN LÄTTA VÄGEN.

I fyrtio dagar och fyrtio nätter hade Jesus varit ensam i öknen – ensam bortsett från djävulen. Under hela tiden frestade djävulen Jesus hårt. Efter dessa fyrtio dagar kom de tre sista frestelserna.

Den första frestelsen var FRESTELSEN ATT TVIVLA PÅ GUDS OMSORG. Efter fyrtio dagar fyllda med strid mot Satan var Jesu kroppsliga och andliga krafter uttömda. Efter fyrtio dagar utan mat var han också hungrig. Faktiskt var han nästan utsvulten. Satan kom fram och föreslog: Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd (3). Jesus, du behöver inte vara hungrig – dvs. du behöver inte OM du är Guds Son. Använd din gudomliga makt och förse dig själv med mat.

Det verkade harmlöst. Faktiskt inte! Gud den Helige Ande hade fört Jesus ut i öknen. Gud Fadern hade understött honom. Att följa Satans frestelse skulle betyda att Jesus tvivlade på Guds omsorg och ifrågasatte Guds ledarskap. Att följa Satans frestelse skulle visa otro som om Jesus trodde att Gud Fadern och Gud den Helige Ande hade glömt honom. Kanske skulle Fadern inte – eller kunde han inte – hjälpa. Satans subtilitet demonstrerades. Han föreslog inte att Jesus far ut mot Fadern med förbannelser eller bittra klagomål på grund av att Gud har låtit honom bli så hungrig. Satan vet att flesta människor tvekar att offentligt utmana Gud eller förbanna honom. På grund av det, när han frestar, är Satan vanligtvis subtilare. Han börjar med att väcka upp tvivel i vårt sinne.

Satans frestelse fungerade inte. Jesus svarade: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. (4). Jesus citerade ett Bibelställe som visade att inget bröd eller ingen annan mat kommer att hålla en vid liv utan Guds ständiga omsorg.

Satans frestelse idag följer ofta samma linje. Han försöker att få oss att sätta våra personliga intressen framför Gud och vad han säger. Satans resonemang går på detta sätt: Du behöver ta hand om dig själv först eftersom du inte kan ha förtroende för Gud. Du kan inte vara säker på att han faktiskt kommer att sörja för dig. Å andra sidan håller tron sig fast vid Guds löfte: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också (Matt 6:33).

Satans första frestelse fungerade inte. Jesus vägrade att tvivla på Guds omsorg. Sedan vände Satan på steken och gick till den motsatta ytterligheten. ”Du vill tro på Gud. Nå, vi skall se hur det är med det,” sa Satan. Och han började sin andra frestelse — FRESTELSEN ATT MISSBRUKA GUDS LÖFTEN.

Sedan tog djävulen Jesus till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång. Satan sa: ”Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Kasta dig ner, om du verkligt tror det.”

Lade ni märke till att Satan också kan citera Skriften, dvs. citera den när han kan förvrida vad Guds ord vill säga? Ett knep som Satan använder när han missbrukar Skriften är att rycka ett Bibelställe ur sammanhanget och inte att tänka på vad Bibeln i övrigt säger för att hjälpa oss förstå vad detta Bibelställe betyder. Här, till exempel, fäste Jesus Satans uppmärksamhet på ett annat Bibelställe som är tillämpligt också. Det andra Bibelställe visar hur Gud vill att vi förstår det första. Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud, svarade Jesus (7). Gud vill att vi använder gåvorna som han har givit oss. Dessa gåvor inkluderar våra hjärnor och vårt goda förstånd. Att arrangera hypotetiska eller farliga situationer för att prova Gud och tvinga honom att bevisa sig själv för oss, det är ont, säger Gud.

Bibeln är inte tvetydiga ord eller vaga filosofiska, teologiska begrepp. Den är klar, enkel, specifik sanning, som skrivs så att alla som ger Bibeln en chans kommer att förstå dess betydelse. När vi läser ett Bibelställe fullt och i sitt sammanhang och när vi jämför det med andra närbesläktade Bibelställen, får vi vara säkra på att den Helige Ande kommer att leda oss till Guds sanning. I psaltarens vers som Satan citerade, lovar Gud att, när vi möter det vardagliga livets faror, kommer Gud att sända sina änglar för att vaka över oss och skydda oss.

Satans tredje försök att fresta vår Frälsare var FRESTELSEN ATT TA DEN LÄTTA VÄGEN. Satan tog Jesus upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig, sa Satan (9). Jesus kom för att friköpa oss från Satans grepp. Han kom för att offra sig själv som den hela betalningen för världens synd genom sin lydnad och död. Det var ett svårt sätt, ett plågsamt pris. Men Satan erbjöd sig att ge allt till Jesus utan kamp. ”Låt oss göra en affärstransaktion,” föreslog Satan. ”Du ger litet, och jag kommer att ge mycket.”

När han frestar, lovar Satan alltid mer än han kan ge. Satan kunde inte ge Jesus världen, även om han ville göra det, därför att världen inte var hans egendom. Men det finns alltid sanning nog i Satans frestelser så att de ser attraktiva ut. Satan har faktiskt mycket inflytande i denna värld. Det ser ofta ut som om han får göra med världen vad han vill. Slutligen, emellertid, kommer alla Satans löften att uppenbaras som grymma spratt och elaka fällor. Satans frestelse i Edens lustgård såg god ut för Adam och Eva tills de föll och då var det för sent. Kanske skulle den lätta vägen tilltala Jesus, men så snart som han samtyckte till den, skulle den uppenbaras som Satans seger och Jesu nederlag.

Satans frestelser kan säkerligen också se attraktiva ut för oss. En av Psaltarpsalmernas skrivare klagade en gång: Varför har de onda människorna sådana goda liv i vår värld? Varför har de så mycket nöje, så mycket pengar, osv.? Satans väg verkar kanske vara attraktiv för en stund och mycket lättare än Kristi väg. Men Satan kan inte ge något gott för evighet.

Det är inte nödvändigtvis lätt att tjäna Gud och göra vad som är rätt i en syndig värld. Det är lättare att sitta framför teven eller att begrava vårt ansikte i en bok. Det är lättare att helt enkelt inget göra – att inga offer eller inga ansträngningar göra. Det är lättare att vara likgiltig för vad Bibeln säger och att anse Tio Guds Bud som tio Guds gammalmodiga idéer.

När vi listar våra prioriteringar, är det lättare att ha en lista som säger: mig själv, min familj, mitt jobb, min hälsa, mitt hem, min semester, min rekreation, min sömn, min granne, min Gud. Vad det beträffar, är Gud inte ens med på många människors lista.

Vi lever i en tid när de kristna värdena är nästan förlorade. Det är en tid när moral, äktenskap, familj och även mänskligt liv anfalls vitt och brett. Det är säkerligen lättare att titta åt andra hållet eller att böja oss för trycket. För några år sedan skrev skådespelsförfattaren Eugene Ionesco ett skådespel sin heter Noshörning. I detta skådespel blir en människa till en noshörning. Under loppet av skådespelet förvandlas alla roller bortsett från en. Hjältinnan som vittnar när en människa blir till noshörning ger oss skådespelets meddelande. ”Just innan han blev ett odjur,” säger hon, ”var hans sista mänskliga ord: ’Vi behöver följa med tiden.’” Det är något för oss att tänka på. Tillåter vi att Satan och den syndiga världen omkring oss förvandlar oss till andliga noshörningar genom FRESTELSEN ATT TA DEN LÄTTA VÄGEN?

Jesus svarade Satan på den tredje frestelsen: Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna (10). Vi ber att Gud också gör det till vårt svar.

Bibeln fortsätter att vara vår källa till hjälp i frestelsens tid. Där i Guds Ords sidor har vi en ljus och pålitlig guide för att hjälpa oss att känner igen Satans snedvridna logik och hans förrädiska ledning. Där i Guds Ords sidor ger Gud oss sin kraft att motstå Satan, och där visar Gud oss livsvälsignelser som är behagliga för honom.

Ja, Satan är levande och frisk på jorden. Han bor även i Sverige. Jesus förlåter oss när vi snavar. Han visar oss också hur man motstår frestelser. Han blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Jesus svarade varje frestelse genom att lyssna på Guds Ord och följa det. Ordet och dess hjälp är tillgängliga också för oss. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det (Luk 11:28).

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.