Predikan i Göteborg – Eftersom Gud har gjort mig till kristen, lever jag ett kristet liv

Predikan av John Vogt över Ef 4:17-5:10 vid pastoralkonferens i Göteborg.

Okänt årtal (konferensen ägde rum 23/3 – 25/3)


4:17 Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, 18 deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. 19 Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog.
20 Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. 21 Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.
25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. 26 Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede 27 och ge inte djävulen något tillfälle. 28 Tjuven ska sluta stjäla och i stället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.
29 Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. 30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. 31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. 32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.

5:1 Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.
3 Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. 4 Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud. 5 Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. 7 Ha därför inget med dem att göra.
8 Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, 9 för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som gläder Herren.

Denna enkla streckteckning illustrerar en viktig Bibelprincip. Teckningen betyder att den vertikala relationen, dvs. relationen mellan en människa och Gud, måste vara först. Och när den vertikala relationen är rätt, kan man fatta rätta beslut och uppföra sig ordentligt angående de horisontala relationerna, relationerna med människorna som är omkring oss. Med andra ord är vår relation med Gud den absolut nödvändiga ingrediensen. När Gud gör sitt arbete i oss, då kommer han att leda oss längs den gudomliga vägen. Han leder oss genom sitt ord och som svar på våra böner. Bara när Gud arbetar i oss, till exempel, kommer vi att se vår nästa som en ersättare för Gud. Bara om Gud bor i oss kommer vi att se våra affärer med vår nästa som tillfälle för att förhärliga Gud.

Jesus sa detta när han sa till lärjungarna: Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra (Joh 15:5). I dagens långa läsning från Efesierbrevet, talar Paulus på samma sätt när han beskriver hur den nya kristna människan tar över den troendes liv. Det faktum är inte att ”Om jag lever ett gudomligt liv, då är jag en kristen.” I stället är den bibliska sanningen att Eftersom Gud har gjort mig till kristen, lever jag ett kristet liv. Gud är orsaken till att det händer, därför att Gud gör mig till en ny helig människa.

Det var länge sedan för de flesta av oss när vi bars fram inför församlingen för att döpas. Genom dopet tvättades alla våra synder bort, och vi tog emot den andliga pånyttfödelsen som barn i Guds familj. Genom dopet kläddes vi i Kristi rättfärdighet och sattes på vägen till ett liv som är fyllt av de goda gärningarna, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Genom dopet blev vi delaktiga i Kristi död och hans återuppståndelse från de döda, så att vi också får leva ett nytt liv som tjänar Gud och vår nästa.

La ni märke till budskapet i vad ni nyss hörde? Den aktiva kraften som gjorde oss till en kristen är Gud, som verkar i oss genom sina verktyg, särskilt verktyget dopet.

Det är absolut nödvändigt eftersom vi är oförmögna att frälsa oss själva. En drunknad simmare, en hjärtattacks offer, ett barn som är medvetslöst och blöder på grund av en olycka — sådana människor kan inte hjälpa sig själva. Någon måste komma och hjälpa dem. På samma sätt kan vi inte frälsa oss själva. Det som är fött av köttet är kött (Joh 3:5), sa Jesus. Med andra ord på grund av vår födelse är vi förbannade syndare. Vårt naturliga tillstånd är det som en hedning, en människa utan Guds ord, en människa utan andligt förstånd. På grund av detta tillstånd skiljdes vi från Gud och varje dag föll vi längre och längre bort från honom. Paulus skriver i dagens text: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, 18deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. 19Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog (17-19). Vi skall inte vara förvånade över barnpornografi, hemska mord, och etnisk rensning. Vi skall inte vara förvånade över det faktum att många människor i världen tror att det inte är något fel att mörda ofödda spädbarn så att de inte upptar ens tid eller pengar. Vi skall inte vara förvånade över det faktum att många förbilligar äktenskapet. I stället för att osjälviskt ge sig själva tillsammans med sin trohet, sin vigselring och sin förpliktelse, använder många själviskt andra eftersom de bara vill ha en annans kropp för sexuell njutning. På grund av vår natur var vi alla okunniga om Guds ord och, utan att skämmas, bedrev vi allt slags orenhet och ville alltid ha mer.

Men Kristus har frälsat oss: Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud (5:2). Kristus har betalat skulden för alla våra synder. Han förlåter oss. Jesus sa till den lame mannen som sänktes ner från taket till honom: Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Jesus sa till äktenskapsbryterskan: Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! Guds ord predikades till de kristna i Efesus som hade varit hedningar och hade bedrivit allt slags orenhet. Dessa hedningar hörde det och Gud gav dem tro genom ordet. Det var helt och hållet något som Gud gjorde. Paulus säger klart till dem i brevets inledning: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse…. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning…tagit emot den utlovade helige Ande (1:3,13). Den Helige Ande skapade tro i oss genom Evangeliets mäktiga budskap, de Goda Nyheterna om Jesus och vad han har gjort.

Jag är kristen och ni är kristna på grund av Guds oförtjänade kärlek. Gud valde oss att bli hans barn. Gud skapade tro i våra hjärtan genom dopet och Ordet.

Nu leder Paulus oss fram i vår text till kristenhets andra steg. Eftersom Gud har gjort mig till kristen, lever jag ett kristet liv. Genom dopet och sitt ord kallade Gud oss till tron. Genom samma dop och samma Ord utrustar han oss för att leva trons liv.

När vi tittar på vad Paulus säger om det kristna livet, ser vi att han inte undervisar nya regler för hur man skall leva. Hans emfas är inte att gärningarna är nya. Han säger att människan är ny. Den troende lär sig inte regler och anvisningar. Den troende lär sig Kristus. Paulus frågar inte i Efesierbrevet: Vad gör du? Hans fråga är hellre: VEM ÄR DU? Svaret som han vill höra från var och en av oss är: ”Gud har gjort mig till kristen. Följaktligen lever jag ett gudomligt liv. Gud ser till att det händer!” Samma Gud som ger tron åstadkommer trons frukter, nämligen att tänka, tala och uppföra sig likt Kristus. Paulus förklarar vad han menar: Ni förnyas nu till ande och sinne. 24Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet (22-24).

Guds makt kan förändra till och med världens elakaste hedningar. Människan som Gud arbetar i kommer att lämna till och med de hemskaste synderna bakom sig. I Första Korintierbrevet listar Paulus några förkastliga synder: Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10). Människor som väljer att leva liv som är fyllda av sådan ondska kommer inte att gå in i Himlen. Men lyssna på vad Paulus säger därefter: Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande (11). De kristna hade varit äktenskapsbrytare, homosexuella, tjuvar, giriga, drinkare, förtalare och utsugare. En del av dem VAR sådana. Observera: Var, men de är inte längre. Kristus har förändrat dem. Kristus har tvättat dem och gjort deras liv Kristlikt.

Gud har helgat vårt liv för att tjäna honom. Vi lever varje dag, faktiskt varje ögonblick, för att ge Gud pris. Det är det kristna livets princip nummer ett: VÅRT LIVS ÄNDAMÅL ÄR ATT TJÄNA OCH ATT FÖRHÄRLIGA GUD.

Det kristna livets princip nummer två är: VI FÖRSÖKER BEHAGA GUD PÅ DET SÄTT SOM GUD VILL BEHAGAS PÅ. Om din fru är högallergisk mot fräscha blommor och du vill göra något speciellt för att fira er bröllopsdag, köper du inte henne ett dussin rosor. Om hon hatar godis eller bantar, köper du henne inte en fem-kilos chokladask. Om hon avskyr flugor, stickmyggor, campingeldar och sand i sin säng, överraskar du henne inte med en veckas camping i skogen. Åtminstone hoppas jag att du inte gör det. Om du vill behaga din fru, behöver du välja ett sätt som hon vill behagas på. Gud förklarar i sitt Ord vad som behagar honom. Paulus påminner Efesierna genom vissa specifika exempel. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede 27och ge inte djävulen något tillfälle (26-27). Det finns uppförande som behagar Gud när din make eller maka väcker din vrede. Kom alltid ihåg att Jesus säger: Saliga är de som skapar frid (Mat 5:9). Paulus skrev: Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på (29). Det finns en sorts tal som behagar Gud, talet som är anständigt och gott och blir till glädje för dem som hör på. Sådant tal tar inte ner någon eller skadar inte någon. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga (5:3). Det finns en sexuell moral som behagar Gud. Den stavas Ä-K-T-E-N-S-K-A-P och den grundas på livslång trohet. De kristna försöker behaga Gud som han vill behagas. Det är därför vi läser Guds Ord hela vårt liv.

Det kristna livets princip nummer tre: FRID OCH KRAFT KOMMER NÄR VI UNDERORDNAR OSS UNDER GUDS LEDNING AV VÅRA LIV. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft (Filip 4:13), säger vi. Vi möter livet med förtroendet att Gud alltid kommer att ge oss styrkan och hjälpen som vi behöver när svårigheter kommer. Men vår frid är mer än löftet om styrkan att uthärda svårigheterna. Den kristna vet också att Kristus som stillar stormen är samma Kristus som skickade stormen. Jesus som har makt att hjälpa oss i nödtider är Herren som tillät nöden att komma in i vårt liv. Han tillät den komma så att han kan använda den för vårt bästa. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med problem är tillfälle för oss att tjäna Gud och förhärliga honom.

Eftersom Gud har gjort mig till kristen, lever jag ett kristet liv. Det kristna livet framkallas helt av Guds kraft. Tacka honom och forska dagligen i Skriften så att Guds kraft verkar mer och mer i era liv. Och kom ihåg det kristna livets tre principer som vi har studerat idag:

1. VÅRT LIVS ÄNDAMÅL ÄR ATT TJÄNA OCH ATT FÖRHÄRLIGA GUD.
2. VI FÖRSÖKER BEHAGA GUD PÅ SÄTTET SOM GUD VILL BEHAGAS PÅ. Och
3. FRID OCH KRAFT KOMMER NÄR VI UNDERORDNAR OSS UNDER GUDS LEDNING AV VÅRA LIV. Amen

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.