Kristus står för dörren – Predikan i Göteborg 1:a söndagen efter Trefaldighet

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Matt 3:11-12 på första söndagen efter Trefaldighet.

11 juni 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

11 Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 12 Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”