Jesus uppenbarar sanningen – Predikan i Norrköping på Fastlagssöndagen

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås av Peter Öman över Luk 18:31-34 på fastlagssöndagen.

11 februari 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. 32 Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, 33 gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå.” 34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.