”Jesus kommer. Håll ut!” – Gudstjänst i Stockholm 2:a advent

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Rom 15:4-13 på andra söndagen i advent.

Predikan:

10 december 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

4 Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger. 5 Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, 6 så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.
7 Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. 8 Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna, 9 och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: Därför vill jag tacka dig bland hednafolken och lovsjunga ditt namn. 10 Det står också: Jubla, ni hednafolk, tillsammans med hans folk. 11 Och på ett annat ställe: Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk. 12 Och vidare säger Jesaja: Ishais rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hednafolken hoppas. 13 Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.