”Hon har gjort en god gärning mot mig” – Predikan i Göteborg 2:a söndagen i fastan

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Mark 14:3-9 på andra söndagen i fastan.

5 mars 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

3 När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. 4 Några blev upprörda och sade till varandra: ”Varför detta slöseri med oljan? 5 Den kunde man ha sålt för mer än tre hundra denarer och gett till de fattiga.” Och de grälade på henne.
6 Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7 De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. 8 Hon har gjort vad hon kunde, hon har i förväg smort min kropp för begravningen. 9 Jag säger er sanningen: Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”