Gudstjänst i Ljungby – Guds stora omsorg om dig – 5:e söndagen i påsktiden

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Jes 57:15-16, Gal 5:13-25 och Joh 17:9-17 på femte söndagen i påsktiden.

Video: Hela gudstjänsten
Ljudfil: Predikan

14:e maj 2017


Jes 57:15-16
15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid
och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den
som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv
åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.
16 Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas,
ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

Gal 5:13-25
13 Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14 Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. 15 Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra.

16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. 17 Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror , 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 

24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. 26 Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Joh 17:9-17
9 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina. 10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. 11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. 12 Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man för att Skriften skulle uppfyllas.

13 Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. 14 Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. 15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda . 16 De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 17 Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.