Förmaning och förlåtelse – Predikan i Uppsala 10:e efter trefaldighet

Predikan i S:t Paulus församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Matt 18:18-22 på tionde söndagen efter trefaldighet.

21 augusti 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

18 Jag säger er sanningen: Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. 19 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. 20 För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”
21 Då kom Petrus fram och frågade Jesus: ”Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” 22 Jesus sade till honom: ”Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.