Bröd som räcker – Predikan i Göteborg 21:a efter trefaldighet

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Mark 8:1-9 på tjugoförsta söndagen efter trefaldighet.

29 oktober 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats, och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2 ”Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar, och de har inget att äta. 3 Skickar jag hem dem hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån.”
4 Hans lärjungar svarade honom: ”Varifrån ska man få mat att mätta dem med här i ödemarken?” 5 Han frågade dem: ”Hur många bröd har ni?” ”Sju”, svarade de.
6 Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem, och de delade ut till folket. 7 De hade också några små fiskar, och han tackade Gud för dem och sade att också de skulle delas ut. 8 Och alla åt och blev mätta, och de plockade upp bitarna som blivit över, sju korgar. 9 Det var omkring fyra tusen där. Sedan sände han i väg dem.